Cynigion da byw ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru eleni’n llifo i mewn

18 Ebrill 2017

Mae’r cynigion ar gyfer dosbarthiadau da byw wedi bod yn bod yn dod i mewn yn lliaws yn barod gogyfer â Sioe Frenhinol Cymru eleni, sy’n cael ei chynnal yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, o Orffennaf 24 – 27 2017.Cafodd dros 5,000 o atodlenni eu pacio â llaw a’u postio at ddarpar arddangoswyr ddiwedd yr wythnos ddiwethaf, gyda ffurflenni cais yn llifo’n ôl ar gyfer y 1,500+ o ddosbarthiadau gyda throad y post.

Fel bob amser, mae’r atodlen lawn o ddosbarthiadau a gwobrwyon arbennig yn denu cynigion o bell ac agos. Y llynedd gwelwyd bron 7,500 o gynigion yn dod o bob cwr o Gymru, y Deyrnas Unedig a gweddill Ewrop, ac mae’n edrych yn debyg yn barod y byddwn yn cael yr un niferoedd eto ar gyfer sioe eleni.

Mewn ymgais i gadw’r rhaglen o ddosbarthiadau yn gyfredol ac adfywiog, bu unwaith eto nifer o ychwanegiadau at atodlen eleni:

Pencampwriaeth Magwyd gan yr Arddangoswr
I gydnabod ein harddangoswyr sy’n bridio, magu a pharatoi eu harddangosion ar gyfer yr adran gwartheg masnachol, rydym wedi cyflwyno pencampwriaeth magwyd gan yr arddangoswr eleni.

Defaid Herdwick
I gydnabod y niferoedd cynyddol o gynigion Defaid Herdwick yn y sioe, bydd gan y brîd ei adran ei hun eleni.

Gwartheg Lincoln Red
Eleni rydym wrth ein bodd o gynnal adran Gwartheg Lincoln Red am y tro cyntaf.

Mwy o foch
Oherwydd y galw, rydym wedi cyflwyno pedwar dosbarthiad newydd ar wahân ar gyfer moch eleni, gydag adrannau ar gyfer moch Gloucestershire Old Spot, British Lop, Landrace a Berkshire.

Sioe geifr godro gefngefn
Yn dilyn llwyddiant cyflwyniad y sioe geifr godro Gefngefn y llynedd, rydym yn parhau gyda’r fformat ar gyfer eleni.

Ceffylau Trwm
Eleni, rydym wedi cyflwyno dosbarth Cerbyd Amaethyddol Ceffylau Trwm ac wedi agor yr hyn oedd yn ddosbarth mewn harnais y ceffylau Gwedd i’r holl fridiau ceffylau trwm.

Cesig Gwag
O ystyried y nifer cynyddol o gesig gwag sy’n cael eu cynnig yn nosbarth cesig Gwag y Cobiau Cymreig dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydym wedi rhannu’r dosbarth yn ddau: dosbarth  4-7 mlwydd oed a dosbarth 8 oed a throsodd.

Mae’r atodlen a’r ffurflenni cais ar gael ar-lein (www.cafc.cymru) hefyd a’r dyddiad cau ar gyfer cynigion yw 26 Ebrill 2017.