Pam y dylech chi ymweld â'r Ŵyl Wanwyn y mis nesaf...

5 Ebrill 2017

Yn digwydd yma, ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt ar 21 a 22 Mai, mae Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru yn ddathliad anhygoel o dyddynnu a bywyd gwledig penwythnos o hyd.

Mae'r ŵyl ddeuddydd, gyda'i rhaglen llawn mynd o adloniant, gweithgareddau addysgol i roi cynnig arnynt, sgyrsiau, gweithdai, arddangosfeydd a pherfformiadau, yn cynnig y diwrnod allan perffaith i'r teulu.

   

Gyda thros 1,300 o dda byw a cheffylau yn cael eu harddangos, cannoedd o stondinau masnach, yr unig Brif Sioe Gŵn Agored a gynhelir yng Nghymru, gweithgareddau i'r plant, ardal fwyd a diod, Gŵyl Rhedeg Gwlad Frenhinol Cymru, hen beiriannau, garddio, arwerthiant, hamdden cefn gwlad a llawer mwy, mae gan yr ŵyl rywbeth ar gyfer pawb beth bynnag fo'ch diddordeb neu'ch hoffter.

I wneud y gorau o'r tywydd gwanwynol (hei lwc!) a'r diwnodau hirach, bydd yr Ŵyl Wanwyn ar agor tan 8 yr hwyr eto ar nos Sadwrn 20 Mai.

Unwaith y bydd holl firi a phrysurdeb y dydd wedi tawelu ychydig, bydd yr ardal fwyd a diod yn bywiogi ar drawiad amrant gyda cherddoriaeth fyw a pherfformwyr ynghyd ag amrywiaeth drawiadol o stondinau a chynhyrchwyr bwyd stryd yn gwerthu pob math o ddanteithion a phethau blasus. Pam na ymunwch chi â ni am noson wanwynol ddifyr o gerddoriaeth a bwyd gyda chyfeillion.

I wneud pethau hyd yn oed yn well i'r teuluoedd sy'n ymweld, mae pob plentyn 16 oed ac iau yn cael mynediad AM DDIM.

•         Prynwch eich e-docyn boregodwr pris gostyngedig yn awr!

•         Mynnwch gael gwybod beth sydd ymlaen yng Ngŵyl Wanwyn eleni