Atodlenni cystadlaethau’r Ŵyl Wanwyn ar gael ar-lein yn awr

1 Mawrth 2017

Unwaith eto mae Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru ar 20 a 21 Mai wrthi’n paratoi i fod yn ddathliad gyda’r gorau erioed o dyddynnu a bywyd gwledig.

Yn cael ei chynnal ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, mae Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru yn ddigwyddiad deuddydd gwych gyda channoedd o gystadlaethau ble mae cystadlu brwd, rhaglen lawn mynd o adloniant, gweithgareddau addysgol i roi cynnig arnynt, gweithdai ac arddangosfeydd.

I lawer, mae trip i’r Ŵyl Wanwyn gynyddol boblogaidd yn cael ei gyplysu â phenwythnos o gystadlaethau wrth iddynt ddod â’u hanifail mwyaf hoff gyda nhw am y cyfle i fynd adref gyda theitl a rhoséd Frenhinol Cymru, y mae ceisio dyfal amdanynt.

Gyda bron 400 o ddosbarthiadau, cystadlaethau a gwobrwyon arbennig ar gyfer defaid, moch, geifr a gwartheg, y mae llawer ohonynt yn rhai ar gyfer bridiau traddodiadol, prin a brodorol, mae atodlen dda byw’r Ŵyl Wanwyn ar gael ar ein gwefan o heddiw (1 Mawrth 2017). Yn cynnwys adran annibynnol newydd gyfan ar gyfer dosbarthiadau Byrgorn Bîff, cystadlaethau tywysydd ifanc, dosbarthiadau dangos defaid i nofisiaid a chyfle i roi cynnig ar feirniadu stoc, mae yna gyfle i bawb gymryd rhan.

I’r rheini sydd â mwy o ddiddordeb ym mhopeth yn ymwneud â cheffylau, mae gan atodlen geffylau Gŵyl Wanwyn eleni dros 100 o ddosbarthiadau. Yn ogystal â’r neidio ceffylau, ceffylau hela sy’n gweithio, Sioe Ranbarthol Canolbarth Cymru CHAPS, Cymdeithas Ceffylau Bychain Prydain, Cymdeithas y Bridiau Mulod, a dosbarthiadau Cymdeithas yr Hen Geffylau, mae yna nifer o adrannau sydd newydd eu cyflwyno ar gyfer 2017, yn cynnwys ceffylau trwm a cheffylau Gwedd, ceffylau Arab, Tynfeirch Gwyddelig, cyfrwyau untu, ceffylau cyfrwy a cheffylau marchogaeth a chystadleuaeth tywysydd ifanc.

Mae atodlenni cystadlaethau’r Ŵyl Wanwyn ar gael ar-lein yn awr

“Mae’r cynlluniau ar gyfer Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru eleni ar eu hanterth ac rydym yn edrych ymlaen at ddigwyddiad llwyddiannus arall.” meddai Kay Spencer, Cyfarwyddwr Anrhydeddus yr Ŵyl Wanwyn. “Mae croeso i arddangoswyr newydd yn yr ŵyl bob amser a gyda’r cymysgedd mawr o ddosbarthiadau sydd ar gael mae yna rywbeth i bawb gymryd rhan ynddo a’i fwynhau.”

Ynghyd â’r nifer helaeth iawn o ddosbarthiadau da byw, bydd ymwelwyr hefyd yn gallu mwynhau’r amrywiaeth enfawr o atyniadau eraill a rhaglen lawn mynd o ddigwyddiadau trwy gydol y penwythnos. Bydd yna Brif Sioe Gŵn Agored, llecyn garddio, arddangosfeydd hen beiriannau, Canolfan Dyddynwyr benodedig, sgyrsiau, arddangosiadau, gweithdai, gweithgareddau i blant, Ardal Fwyd a Diod (a fydd ar agor yn hwyr ar y nos Sadwrn!), cerddoriaeth fyw, ardal Bywyd Gwledig, Gŵyl Rhedeg Gwlad Frenhinol Cymru yn ei hôl, a llawer mwy…

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau da byw a cheisiadau ceffylau yw’r 3 Ebrill. I gael copïau o’r atodlen a ffurflenni cais, ewch i www.cafc.cymru