12 mlynedd yn ddiweddarach ac mae #LoveRoyalWelsh yn dal i ffynnu

24 Chwefror 2017

I ddathlu Dydd Sant Ffolant yn gynharach y mis hwn roeddem yn meddwl y byddem yn rhannu rhywfaint o gariad gyda’n cystadleuaeth #LoveRoyalWelsh i gyplau a wnaeth gyfarfod yn Sioe Frenhinol Cymru.

I gael cyfle i ennill pâr docynnau i sioe eleni, bu pobl yn postio lluniau ohonyn nhw eu hunain a’u hanwylyd ar Facebook, Twitter neu Instagram gan ddefnyddio’r hashnod #LoveRoyalWelsh.

Mae’r cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn llawn storïau serch llawer o gyplau hapus a wnaeth gyfarfod yn Sioe Frenhinol Cymru. Enillydd lwcus y gystadleuaeth yw Jessica Williams a’i gŵr Hugh sydd wedi bod gyda’i gilydd 12 mlynedd y mis Gorffennaf hwn sy’n dod.


Cynnig Jessica yn y gystadleuaeth ar Twitter

Roedd Jessica, sy’n wreiddiol o Harlech a’i gŵr Hugh, sy’n wreiddiol o Fryncrug, Tywyn, ill dau’n cadw Gwartheg Duon Cymreig pan oeddynt yn iau. Ond gyda’r ddau ohonynt yn astudio i ffwrdd yn y Brifysgol ni wnaeth eu llwybrau erioed groesi.

Fe newidiodd hyn i gyd wrth i’r ddau daro llygad ar ei gilydd yn llinellau’r gwartheg yn Sioe Frenhinol Cymru yn 2005, er bod Hugh bob amser yn honni ei fod wedi dweud helô wrth Jessica mewn Arwerthiant Gwartheg Duon Cymreig cyn hyn, ond ei bod hi wedi’i anwybyddu gan ei bod yn rhy brysur yn edrych ar Deirw Duon Cymreig!

Blodeuodd carwriaeth Jessica a Hugh a bu i’r ddau ddyweddïo yn 2006 a phriodi ym Mhortmeirion yn 2009.

Mae’r ddau yn dangos gwartheg Duon Cymreig gyda’i gilydd yn awr ac maent wedi ennill llawer o deitlau yn y Sioe yn cynnwys Pencampwr y Teirw Duon Cymreig yn 2010 a’r Is- Bencampwr gyda’u Tarw Du Cymreig yn 2016. Mae’r ddau’n gobeithio dangos eto eleni.

Yn 2013 rhoddodd Jessica enedigaeth i efeilliaid, William a Sara, ond ni wnaeth hyn atal y cwpl rhag mynychu Sioe Frenhinol Cymru! Fe fentrodd y ddau dod â’r efeilliaid 4 mis oed am wythnos o wyliau i’r Sioe. Bydd yr efeilliaid yn mynychu’r sioe am y pumed tro eleni.

Meddai Jessica “rydym yn edrych ymlaen at gael y garafan yn barod ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru bob blwyddyn ac yn llwyr fwynhau aros am yr wythnos. Rydym yn mwynhau gweld yr holl atyniadau sydd gan y sioe i’w cynnig ac yn edrych ymlaen at ddod eto eleni!”

A ydych chi’n un o’r cyplau sydd wedi cyfarfod yn Sioe Frenhinol Cymru ac sydd heb briodi eto? A oeddech chi’n gwybod y gellwch chi briodi ar Faes y Sioe yn awr? Y lle perffaith i ddathlu’ch diwrnod arbennig.

I gael mwy o wybodaeth am briodi ar Faes y Sioe, neu ddim ond cynnal eich derbyniad yma, ewch i www.rwas.wales/weddings, ffoniwch 01982 553683 neu e-bostiwch events@rwas.co.uk