Enwebiadau’n agor ar gyfer gwobrau CAFC 2017

16 Chwefror 2017

Mae 12 o Bwyllgorau Ymgynghorol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wrthi ar hyn o bryd yn ystyried pwy fyddant yn eu henwebu ar gyfer pedwar o fwrsarïau a gwobrau’r Gymdeithas eleni.

Gwobr Goffa Syr Bryner Jones

Roedd Syr Bryner Jones yn Gomisiynydd Amaeth Cymru yn 1912 ac yn ddiweddarach daeth yn Ysgrifennydd Cymru i’r Weinyddiaeth Amaeth. Fe lywiodd gyfeiriad Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru am 50 mlynedd ac roedd yn llywydd y gymdeithas yn ystod blwyddyn y jiwbilî aur yn 1954. Rhoddwyd y tlws i’r gymdeithas er cof amdano gan ei ferch yn 1957.

Bydd Gwobr Goffa Syr Bryner Jones 2017 yn cael ei chyflwyno i rywun yng Nghymru sydd wedi gwneud ac yn parhau i wneud cyfraniad eithriadol at y Diwydiant Llaeth yng Nghymru.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 7 Ebrill 2017
Bydd Gwobr Goffa Syr Bryner Jones yn cael ei chyflwyno yn Sioe Frenhinol Cymru 2017.

Gwobr Dr Emrys Evans

Roedd Dr Emrys Evans yn gadeirydd bwrdd cyfarwyddwyr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru. Bu farw yn y swydd y noson cyn sioe ganmlwyddiant y Gymdeithas yn 2004 a chyflwynwyd y wobr er cof amdano ddwy flynedd yn ddiweddarach.

Y thema ar gyfer GwobrDr Emrys Evans eleni yw Sgiliau Bugeilio. Bydd y wobr yn cael ei chynnig i rywun dan 35 mlwydd oed sy'n byw ac yn gweithio yng Nghymru ac sydd wedi cyfrannu mewn ffordd eithriadol at sgiliau gwledig. Bydd y beirniaid yn asesu sgiliau'r ymgeisydd mewn hwsmonaeth anifeiliaid, cadw cofnodion milfeddygol, gallu cneifio, gweithio gyda chŵn defaid, paratoi defaid ar gyfer y farchnad/sioeau ayb.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 7 Ebrill 2017
Bydd Gwobr Dr Emrys Evans yn cael ei chyflwyno yn Sioe Frenhinol Cymru 2017.

Gwobr Goffa John Gittins

Cyflwynwyd Gwobr Goffa John Gittins yn 2000, er cof am y diweddar John Gittins o Feifod, a chaiff ei dyfarnu i rywun sydd wedi’i eni, sy’n gweithio neu’n byw yng Nghymru sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig at y diwydiant Defaid yng Nghymru.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 2 Hydref 2017
Bydd Gwobr Goffa John Gittins yn cael ei chyflwyno yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2017.

Bwrsari Cynhadledd Ffermio Rhydychen 2018

Mae Cynhadledd Rhydychen, a gynhelir bob blwyddyn yn nechrau Ionawr, yn un o’r pwysicaf o’i math ac mae’n dod â ffermwyr, gwleidyddion, gwyddonwyr ac eraill at ei gilydd i drafod datblygiad y diwydiant amaethyddol yn y dyfodol.  

I fod yn gymwys ar gyfer y wobr rhaid i ymgeiswyr fod rhwng 25 a 35 mlwydd oed ac yn gweithio yn un o ddiwydiannau’r tir.  

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 2 Hydref 2017
Mae pob un o Bwyllgorau Ymgynghorol CAFC yn cael enwebu ymgeiswyr ar gyfer y wobr hon. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn eu bwrsari yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2017.