Enillwch docynnau i Sioe Frenhinol Cymru ac arian neu dalebau i’ch ysgol

14 Chwefror 2017

Yn galw pob ysgol… a ydych chi a’ch disgyblion yn teimlo’n greadigol? Mae tair cystadleuaeth yn agored yn awr i ysgolion ar draws Cymru ac ymhellach i ffwrdd i gael cyfle i ennill tocynnau i Sioe Frenhinol Cymru ynghyd ag arian neu dalebau i’r ysgol.

Cynigiwch fel dosbarth, clwb amser cinio, grŵp ar ôl ysgol, neu fel ysgol gyfan… ond gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnig!

Cystadleuaeth Ffotograffig Ysgolion Coedwigaeth

Mae’r gystadleuaeth hon yn agored i ysgolion cynradd ac i ysgolion uwchradd a thema eleni yw  ‘Gweithgareddau yn y Goedlan’. Yn cael ei noddi gan SEP Events, mae gan y gystadleuaeth gwerth £700 o dalebau Currys ar gael i’r ysgolion buddugol. Mae angen i bob ffotograff a gynigir gael ei gyflwyno erbyn 5 Mai 2017.


Enillwyr Cystadleuaeth Ffotograffig Ysgolion Coedwigaeth 2016

Cystadleuaeth Whilber/Berfa Addurnedig

Mae’r gystadleuaeth hon yn agored i ysgolion cynradd a thema eleni yw ‘llyfr gan Beatrix Potter’. Bydd yr ysgolion yn cystadlu am gyfran o’r £450 o dalebau Mr Fothergill’s Seeds sydd ar gael fel gwobrau. Mae angen i ffurflenni cais gael eu cyflwyno erbyn diwedd Mehefin ac i’r whilber/ferfa addurnedig gael ei danfon i faes y sioe ar ddydd Sul 23 Gorffennaf 2017.


Cynnig yng Nghystadleuaeth Whilber/Berfa Addurnedig 2016

Cystadleuaeth Dylunio Cerdyn Nadolig

Mae’r gystadleuaeth hon yn agored i ddisgyblion ysgol 5-14 mlwydd oed (wedi’u rhannu’n dri chategori), y gofynnir iddynt ddefnyddio’u dychymyg a chreu paentiad neu lun sy’n dangos ‘beth y mae’r Nadolig yn ei olygu i chi’.  Gyda gwerth £495 o arian gwobrwyo ar gynnig, mae’r gystadleuaeth yn cael ei noddi gan Western Power Distribution. Y dyddiad cau ar gyfer cynigion yw 20 Mai 2017.


Enillwyr Cystadleuaeth Dylunio Cerdyn Nadolig 2016

I gael mwy o fanylion am bob un o’r tair gystadleuaeth, yn cynnwys sut i ymgynnig, ewch i www.rwas.wales/school-competitions

Pob lwc!