Rhodd am ddim #CaruSioeFrenhinolCymru Dydd Sant Ffolant

7 Chwefror 2017

Gyda Dydd Sant Ffolant yn agos iawn, roeddem yn meddwl y byddem yn rhannu rhywfaint o gariad.

A ydych chi’n un o’r nifer o gyplau hapus sydd wedi cyfarfod yn un o ddigwyddiadau’r Sioe Fawr?Byddem wrth ein bodd yn cael gwybod mwy am eich stori ac fe allech ennill pâr o docynnau i dreulio diwrnod rhamantus gyda’ch gilydd yn Sioe Frenhinol Cymru 2017.

Y cyfan sydd angen ichi ei wneud yw postio llun ohonoch chi a’ch partner ar Facebook, Twitter neu Instagram, dweud wrthym am faint o amser y buoch gyda’ch gilydd a defnyddio’r hashnod #CaruSioeFrenhinolCymru

Enillwch docynnau i Sioe Frenhinol Cymru 2017 yn ein rhodd am ddim Diwrnod Sant Ffolant #CaruSioeFrenhinolCymru

Fe rown eich enw yn yr het yn awtomatig i ennill pâr o docynnau i Sioe Frenhinol Cymru 2017, y cyfle perffaith i ailgynnau eich cariad.

A oeddech chi’n gwybod y gellwch chi briodi ar faes y sioe yn awr? I’r rheini ohonoch a wnaeth gyfarfod a chwympo mewn cariad yma ac sydd heb briodi’n barod, dyma fyddai’r lle perffaith i
ddathlu’ch diwrnod arbennig:

• Dewis o leoliadau ar gyfer partïon priodas mawr a bach
• Yn drwyddedig ar gyfer seremonïau priodas
• Llety ar y safle ar gyfer hyd at 55 o westeion
• Cyfleusterau gwersylla a charafanio
• Llawer o le parcio am ddim
• Lleoliad eidylaidd yng nghefn gwlad prydferth canolbarth Cymru
• Argymhellion, cyngor a gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol

I gael mwy o wybodaeth am briodi ar faes y sioe, neu ddim ond am gynnal eich derbyniad yma,
ffoniwch 01982 553683 neu e-bostiwch: events@rwas.co.uk