Alwyn Rees yn cymryd yr awenau ym Mhwyllgor Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

7 Chwefror 2017

Yn cyfarfod am y tro cyntaf ers y digwyddiad deuddydd llwyddiannus yn ôl ym mis Tachwedd, ymgasglodd pwyllgor Ffair Aeaf Frenhinol Cymru heddiw (dydd Llun 6 Chwefror) ar faes y sioe yn Llanelwedd i ddechrau gwneud cynlluniau ar gyfer 2017.

Mae’r pwyllgor 48 o nifer a’r fyddin o wirfoddolwyr a stiwardiaid ymroddedig eraill yn gweithio’n ddiflino trwy gydol y flwyddyn, gan sicrhau bod y Ffair Aeaf yn cadw’i henw da fel un o’r sioeau da byw tew gorau yn Ewrop.

Heddiw, gorchwyl cyntaf y pwyllgor yw croesawu Alwyn Rees yn Gadeirydd newydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru. Mae Alwyn yn cymryd drosodd fel y pedwerydd cadeirydd yn dilyn marwolaeth cyn pryd Emyr Lewis a fu, gwaetha’r modd, farw ychydig wythnosau’n unig cyn y 27ain Ffair Aeaf fis Tachwedd diwethaf.

Alwyn Rees yn dod yn bedwerydd cadeirydd Pwyllgor Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

Mae gan Alwyn, sy’n ffermio ym Machynlleth, un o’r prif ddiadelloedd o ddefaid Mynydd Cymreig yng Nghymru ac mae’i ymroddiad i’r diwydiant wedi arwain at lawer o anrhydeddau, yn cynnwys Gwobr Goffa John Gittins, gwobr fawr ei bri, a gyflwynwyd iddo yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn ôl yn 2014.


Gyda’i frwdfrydedd dros y diwydiant, mae Alwyn wedi ymgymryd â llawer o swyddi o’r blaen, yn cynnwys bod yn aelod o gymdeithas y Defaid Mynydd Cymreig, yn gadeirydd Cymdeithas Defaid Mynydd Cymreig Meirionnydd, yn aelod o'r cyngor dros Gymru i Gymdeithas y Gwartheg Charolais Prydeinig, yn gadeirydd Cymru Cyngres Charolais y Byd, yn feirniad yn adrannau'r Defaid Mynydd Cymreig a Phrif Bencampwr y Bîff yn Sioe Frenhinol Cymru ac adran Ŵyn Cigydd y Bridiau Mynydd yn y Ffair Aeaf. Gwnaed Alwyn yn gymrawd o Gyngor Dyfarniadau’r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol (CARAS) yn 2014 ac ef oedd Cadeirydd Digwyddiad Tir Glas Brenhinol Cymru 2016 yn cael ei gynnal gan sir nawdd Meirionnydd.

‘Gyda balchder mawr yr wyf yn ymgymryd â swydd y cadeirydd, ond mae Emyr wedi gadael esgidiau pur fawr imi eu llenwi; yn un o sefydlwyr y pwyllgor Ffair Aeaf gwreiddiol, roedd Emyr â chyfran fawr yn rhedeg y Ffair Aeaf ers ei chychwyniad, ac fel cadeirydd dros y deng mlynedd ddiwethaf, fe wnaeth Emyr gyfraniad enfawr at lwyddiant nodedig y Ffair” meddai Alwyn wrth iddo annerch y pwyllgor.

“Ond rwyf yn bwriadu cerdded yn ôl ei droed a gweithio’n galed, ynghyd â gweddill y pwyllgor, i wneud yn sicr fod Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn dal i fynd o nerth i nerth yn y dyfodol.”

Mae tocynnau ar gyfer Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2017 ar gael yn awr i’w prynu ar-lein ac am y pris gostyngol cyn y sioe o £13.