Paratoadau Sioe Frenhinol Cymru ar fynd yn barod yn yr adran Garddwriaeth

1 Chwefror 2017

A ydych chi wedi dechrau cynllunio’ch cynigion garddwriaeth at Sioe Frenhinol Cymru eto?

Mae 2017 yma a gyda dim ond ychydig dros chwe mis tan Sioe Haf Frenhinol Cymru, mae’r paratoadau yn yr adran garddwriaeth ar fynd!

Mae yna’r nifer trawiadol o 123 o ddosbarthiadau yn adran garddwriaeth eleni, yn cynnwys pump o rai newydd ar gyfer 2017; Un Tegeirian, Un Heuchera, Un Hosta, Plât o Fafon a Phlât o Gyrens Duon.

Er ei fod beth amser i ffwrdd, mae’n bwysig cynllunio at y dyfodol gyda’r dosbarthiadau hyn a dechrau tyfu planhigion yn barod, yn arbennig ar gyfer y dosbarth Hosta.

   
Cynigion yn nosbarthiadau Garddwriaeth Sioe Frenhinol Cymru 2016

Mae beirniadu’r holl ddosbarthiadau garddwriaeth yn digwydd yn gynnar ar fore cyntaf y sioe, dydd Llun 24 Gorffennaf 2017, gyda gwobrau arbennig yn barod i’w cipio!

Bydd atodlenni llawn ar gael ar-lein (www.cafc.cymru) neu trwy gais ar ddiwedd mis Mawrth a’r dyddiad cau ar gyfer cynigion fydd 12 Mehefin 2017. Os hoffech chi fwy o fanylion ebostiwch amanda@rwas.co.uk