Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn Noddi goleuadau Nadolig Llanfair-ym-Muallt

31 Ionawr 2017

Bob blwyddyn mae Cyngor Tref Llanfair-ym-Muallt, gyda help gwirfoddolwyr, yn goleuo’r strydoedd
gydag arddangosfa wych o oleuadau Nadolig.

Mae’r goleuadau Nadolig yn cael eu gosod yn barod at y Ffair Aeaf, sy’n cael ei chynnal ar Faes Sioe
Frenhinol Cymru yn niwedd Tachwedd/dechrau Rhagfyr bob blwyddyn. Mae’r arddangosfa liwgar yn
rhoi croeso tymhorol cynnes i’r miloedd o ymwelwyr â’r Ffair Aeaf a’r llawer o bobl sy’n byw ac yn
gweithio yn y dref ac yn mynd trwy’r dref yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig.

Fel arwydd o werthfawrogiad, mae’n hyfrydwch gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
gyhoeddi eu bod wedi rhoi rhodd o £500 i Gyngor y Dref tuag at y gost o gynnal a chadw, codi a
phrynu goleuadau newydd.

Meddai Prif Weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Steve Hughson, ‘Mae’r
Gymdeithas wrth ei bodd o allu cefnogi goleuadau Nadolig tref Llanfair-ym-Muallt. Nid yn unig y mae
hyn yn cyfoethogi’n Ffair Aeaf lwyddiannus iawn, ond mae’n gyfle arall hefyd i wireddu uchelgais y
gymdeithas o weithio’n agosach gyda phobl Llanfair-ym-Muallt a’r ardal o gwmpas’.

Cyflwynwyd siec am £500 i’r Cynghorydd Meryl Prynne, Maer Tref Llanfair-ym-Muallt, gan y Prif
Weithredwr, Steve Hughson.

(Chwith-Dde: Steve Hughson, Charlie Bass, Robert Sweet, Gwyn Davies, Robert Evans, Valerie Lymer,
a Meryl Prynne)

Meddai Maer Tref Llanfair-ym-Muallt, y Cynghorydd Meryl Prynne ‘O dref fechan yng Nghymru mae
gennym un o’r arddangosfeydd gorau o oleuadau Nadolig yn y wlad. Caiff y goleuadau eu cynnal a’u
cadw a’u hatgyweirio trwy gydol y flwyddyn gyda help ein 14 o wirfoddolwyr. Rydym yn ddiolchgar
iawn i Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru am gyfrannu at gost y goleuadau a fydd yn ein
galluogi’n awr i wella’n harddangosfa. Mae’n anrhydedd bod yn gweithio gyda’r gymdeithas ac yn
cefnogi’n gilydd’.