Cneifwyr o Gymru ar eu ffordd i Seland Newydd ar gyfer Pencampwriaethau’r Byd

24 Ionawr 2017

Mae cneifwyr gorau Cymru wedi ymlwybro i Seland Newydd cyn Pencampwriaethau Cneifio a Thrin Gwlân y Byd y mis nesaf.

Yn y cyfnod yn arwain at y pencampwriaethau sy’n cael eu cynnal yn Stadiwm ILT Southland, Invercargill, bydd y tîm o Gymru, ynghyd â chystadleuwyr o’r 32 gwlad arall sy’n cymryd rhan, yn cael rhywfaint o ymarfer cneifio munud olaf ar ffermydd a thrwy gystadlu mewn cystadlaethau lleol i ennill cymaint o brofiad ag sy’n bosibl gyda’r defaid.

Tra byddant ar ochr arall y byd bydd Rheolwr y Tîm, Martyn David o Fro Morgannwg, yn cadw llygad barcud ar chwe aelod tîm Cymru ac yn rhoi digonedd o anogaeth a chefnogaeth iddynt wrth baratoi at y pencampwriaethau.

Yn dechrau ar 8 Chwefror gyda chystadlaethau’r Holl Wledydd, mae’r pencampwriaethau’n dechrau poethi o ddifrif gyda rownd gyntaf Cneifio â Pheiriant y Byd ar ddydd Iau 9 Chwefror, ble bydd Ian Jones o Lanfair-ym-Muallt a Gwion Evans o Ddinbych yn cynrychioli tîm Cymru. Bydd y cynnwrf yn parhau y diwrnod wedyn pan fydd Ian a Gwion yn cystadlu yn ail rownd eu cystadleuaeth ac y bydd Gareth Owen o Feddgelert ac Elfed Jackson o Fethesda yn cystadlu yn rownd gyntaf pencampwriaethau Cneifio â Gwellau y Byd ac y bydd Robyn Charlton o Lanandras a Ffion Jones o Gorwen yn cymryd rhan yn rownd gyntaf pencampwriaethau Trin Gwlân y Byd.

Mae’r pencampwriaethau’n parhau ar ddydd Gwener 10 Chwefror gyda rowndiau terfynol cystadlaethau’r Holl Wledydd, gyda rowndiau olaf a chynderfynol Pencampwriaethau’r Byd yn cael eu cynnal yn ystod y dydd ar ddydd Sadwrn 11 Chwefror. Bydd uchafbwynt y pencampwriaethau ar y nos Sadwrn gyda rowndiau terfynol y pencampwriaethau byd i dimau ac i unigolion yn cael eu cynnal ar gyfer pob un o’r tair disgyblaeth. 

   
Ian Jones
 
Gwion Evans
 
Elfed Jackson
 
Gareth Owen
 
Robyn Charlton
 
Ffion Jones

“Ni allem fod yn fwy balch o’n Tîm Cymreig wrth iddynt ei chychwyn hi am Seland Newydd ar gyfer pythefnos galed o ymarfer a chystadlu.” medd Aled Jones, Prif Weithredwr Cynorthwyol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru. “Bu eu gwaith caled a’u hymroddiad yn anhygoel trwy gydol tymor 2016/17, gyda phob un o’r chwech ohonynt yn llwyr deilyngu eu lle yn Nhîm Cymru. Rydym yn gobeithio’n fawr iawn y byddant yn mwynhau eu hamser yn Seland Newydd a dymunwn bob lwc iddyn’ nhw pan fyddant yn cystadlu am y teitlau chwenychedig o bencampwr byd.”

“Rhaid inni ddiolch hefyd i holl gefnogwyr ffyddlon y tîm sydd wedi’u helpu i wireddu eu siawns o gystadlu yn y pencampwriaethau byd.” ychwanegodd Aled. “Mae pob cystadleuaeth cneifio a thrin gwlân yn cael ei threfnu trwy rwydwaith enfawr o wirfoddolwyr a chefnogwyr parod, y mae pob un ohonynt wedi helpu i gynnal safon uchel y cystadleuwyr sy’n gallu ffurfio Tîm Cymru dros y blynyddoedd. Rhaid estyn diolch arbennig i brif noddwyr y tîm; Mid-Wales Egg Packing, Lister a KiwiKit, a’r holl sefydliadau ac unigolion eraill sydd wedi rhoi rhoddion tuag at gost taith y tîm i Seland Newydd.”

I gael mwy o wybodaeth am Bencampwriaethau Cneifio a Thrin Gwlân y Byd a sut y mae Tîm Cymru’n dod yn eu blaen, ewch i:  www.worldshearingchamps.com