Taith Prydain yn hwb i’r economi lleol

24 Ionawr 2017

Fe wnaeth ras seiclo ryngwladol a orffennodd ym Mhowys am y tro cyntaf y llynedd, arwain at hwb o dros £500,000 i’r economi, yn ôl adroddiad swyddogol.

Daeth dros 40,000 o ddilynwyr seiclo i Bowys pan orffennodd cam pedwar Taith Prydain 2016 ar faes y Sioe yn Llanelwedd.  Dyma’r tro cyntaf i un o gamau Taith Prydain orffen yn y sir.

Gwelwyd 21 o dimoedd o 10 gwlad yn y ras y llynedd, gydag 11 ohonynt wedi cystadlu yn y Tour de France 2016.  Roedd 124 o unigolion yn cymryd rhan, gan gynnwys saith a enillodd fedalau yn y Gemau Olympaidd yn Rio.

Yn ôl asesiad effaith economaidd ‘Frontline’ ar Daith Prydain 2016, roedd 85,000 o bobl wedi ymweld â cham pedwar a ddechreuodd yn Sir Ddinbych a gorffen ym Mhowys.

Enillodd Team LottoNL-Jumbo Dylan Groenewegen (yn y jersi goch, wen a glas) gymal pedwar a ddaeth i ben ar Faes Sioe Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (llun trwy garedigrwydd Taith Prydain).

Yn ôl y Cynghorydd Tony Thomas, Aelod o’r Cabinet sy’n gyfrifol am Adfywio a Chynllunio: “Ry’n ni’n hynod falch i fod wedi croesawu un o gamau Taith Prydain y llynedd.

“Mae canfyddiadau’r adroddiad effaith economaidd yn dangos pa mor werthfawr y mae’r digwyddiadau proffil uchel hyn i'r sir.  Roedd yr hwb ariannol i fusnesau lleol dros yr ychydig oriau roedd y ras ym Mhowys yn rhyfeddol ac yn llwyr gyfiawnhau’r ymdrechion i ddenu’r ras i Bowys.

“Roedd y ras yn gyfle gwych i ddangos prydferthwch y sir.  Y llynedd roedd darllediad ITV4 yn unig wedi cyrraedd dros 800,000 o wylwyr ac fe wnaeth BBC Cymru ddarlledu eu rhaglen fin nos yn fyw o’r llinell derfyn.

“Darlledwyd y ras i wylwyr ar draws Gogledd America, Asia ac Affrica Is-Sahara, yn ogystal ag ar draws Ewrop gan gynnwys gwledydd y pwerdai seiclo sef Ffrainc, Yr Eidal a Gwlad Belg.

“O’r rhai a ddaeth i Bowys, arhosodd 15% ohonynt dros nos gan wario cyfartaledd o bron i £100 yn y sir.  Roedd hyd yn oed y rhai a ddaeth am y dydd yn gwario ychydig o dan £40 ar gyfartaledd fel grwp.

“Mae’n dda gweld o’r adborth i’r arolwg bod y ras ym Mhowys wedi cael effaith barhaol ar iechyd trigolion, gyda 57% yn dweud bod y diwrnod wedi’u hysbrydoli i ddechrau seiclo yn y dyfodol.”

Dywedodd Steve Hughson, Prif Weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru: “Roedd yn bleser mawr cael croesawu’r ras seiclo eiconig yma i faes y sioe yn Llanelwedd y llynedd.  Dyma un o’r safleoedd gwledig â’r cysylltiadau  gorau yng Nghymru, ac mae maes y sioe’n le delfrydol i nifer o ddigwyddiadau.

“Mae’n braf gallu gweithio’n agos â Chyngor Sir Powys a sefydliadau megis Taith Prydain i ddod â’r digwyddiadau eiconig a’u buddion cysylltiedig i gymunedau lleol Canolbarth Cymru.”