Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn addo symud gyda’r oes

14 Rhagfyr 2016

“Wrth inni edrych yn ôl ar lwyddiant 2016, rhaid inni bob amser gofio edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf a thu hwnt” meddai Mr David Lewis, cadeirydd cyngor Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Yn ei sylwadau agoriadol i gyfarfod cyngor blynyddol y gymdeithas, dywedodd Mr Lewis  “Gall y gymdeithas edrych yn ôl ar flwyddyn y gall yr aelodau fod yn falch ohoni. Serch hynny, i gynnal ein safle fel y gymdeithas amaethyddol fwyaf yn y Deyrnas Unedig, yn trefnu’r digwyddiadau amaethyddol gorau un, mae’n hanfodol bwysig ein bod yn dal i symud gyda’r oes. Mae’r cydbwysedd o aros yn berthnasol i fyd sy’n newid, wrth inni'r un pryd gostrelu’r holl elfennau traddodiadol sy’n mynd tuag at wneud Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru mor arbennig, yn her sylweddol.”

Yn ei anerchiad i aelodau cyngor y gymdeithas, eglurodd Mr John Davies, cadeirydd bwrdd cyfarwyddwyr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru “er bod y flwyddyn wedi bod yn llwyddiannus rhaid i’r gymdeithas gadw llygad ar incwm statig a chostau cynyddol.” Fe ailadroddodd y neges y dylai’r gymdeithas wylio rhag hunanfoddhad.

“Byddwn yn dal i chwilio am ffyrdd o ddod yn fwy effeithlon ac o gynyddu incwm, yn arbennig o ddigwyddiadau allanol”

Mae’r cynnal a chadw a’r gwelliannau i’r safle yma yn Llanelwedd yn ddi-baid. Ers cyfarfod diwethaf y cyngor, 12 mis yn ôl, mae llawer iawn o waith wedi’i wneud i hyrwyddo’r cyfleusterau sydd ar gael ar faes y sioe, gan ei wneud yn un o’r safleoedd digwyddiadau gwledig gorau ei gysylltiad yng Nghymru.

Mae’r gwaith wedi cynnwys y ddau gam cyntaf i wella’n cyfleusterau ceffylau, uwchraddio’r tŷ llety, bwyty a bar yn Neuadd Henllan, cychwyn y prosiect dŵr i greu system ddŵr breifat ac i gyfannu gosod Cyflymu Cymru (cysylltiad rhyngrwyd cyflym iawn) mae’r gymdeithas wedi sicrhau, gyda chymorth Llywodraeth Cymru, fod mast ffôn EE parhaol yn cael ei osod ynghanol maes y sioe sy’n darparu signal ffôn 4G ar gyfer y safle a’r ardal leol trwy gydol y flwyddyn.

“Maes y sioe yw ein hased ffisegol unigol mwyaf ac mae’n bwysig ei fod yn cael ei gynnal a’i wella i fynd bob yn gam â’n huchelgais i ddenu busnes newydd, cynyddu effeithlonrwydd a gwella’n digwyddiadau.” meddai Mr Davies wedyn.

“Wrth gwrs, ni fyddai llawer iawn o’r gwaith hwn yn bosibl heb gefnogaeth ddiysgog ac ymdrechion codi arian anhygoel ein siroedd nawdd. Ni fyddai llwyddiant ein digwyddiadau a’r cyfleusterau rhagorol yma ar faes y sioe yn bosibl heb eu hymroddiad parhaol, ymroddiad y mae’r gymdeithas yn dra diolchgar amdano.”

I gloi ei anerchiad, eglurodd Mr Davies, er bod y sector yn teimlo “gwynt newid, sy’n ail-gastio’n byd diwydiannol a gwleidyddol” bod rhaid inni “ailaddasu’n hwyliau i gyrraedd y gyrchfan a ddymunwn.”