Cwmni SAIN i lansio CDs newydd gan ‘Côr Glanaethwy’ a ‘Piantel’ yn ‘Ffair Aeaf Frenhinol Cymru’ eleni.

16 Tachwedd 2016

Côr Glanaethwy

Dydd Llun, Tachwedd 28ain bydd Côr Glanaethwy yn teithio i’r ffair aeaf i berfformio caneuon oddi ar ei cd newydd – Haleliwia.  Yn ystod y misoedd diwethaf mae aelodau Côr Glanaethwy wedi bod yn brysur yn recordio deunydd newydd, gyda’r 160 o aelodau yn ymgynull yn Ysgol Brynrefail i recordio dros ddau ddiwrnod, ac yna ambell i sesiwn yn stiwdio Sain, Llandwrog.   Fel rhan o ddathliadau’r ysgol yn 25ain, yn 2015, aeth Côr Glanaethwy ar daith i Batagonia, cystadlu yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen, Choir of the Year ac ar y gyfres Britain’s Got Talent.  Ac wedi eu llwyddiant ar Britain’s Got Talent fe aethant ar daith i brif neuaddau cyngerdd Prydain yn diddanu’r tyrfaoedd. Yn y flwyddyn newydd bydd aelodau’r côr yn teithio dros yr Iwerydd i Efrog Newydd i berfformio ‘Cantata Memoria’ gan Karl Jenkins yn y Carnegie Hall gan barhau ar eu siwrnai ryfeddol sydd wedi ennill iddynt ddilyniant byd eang gan gynnwys tros ugain miliwn o wylwyr ar youtube! Mae’r aelodau’n gobeithio y bydd eu holl gefnogwyr yn prynu ac yn mwynhau yr arlwy diweddara sy’n gymysgedd o’r llon a’r lleddf, yr hen a’r newydd.

Amseroedd perfformio Côr Glanaethwy yn y Ffair Aeaf Tachwedd 28ain :

12.30pm – 1.00pm            - Côr Glanaethwy              Pafiliwn National Trust
2.00pm – 2.30pm              - Côr Glanaethwy              Canolfan yr Aelodau
3.00pm – 3.30pm              - Côr Glanaethwy              Pafiliwn National Trust
4.30pm – 5.00pm              - Côr Glanaethwy              Pafiliwn yr NSA

Piantel

Dydd Mawrth, Tachwedd 29ain bydd Piantel yn lansio casgliad newydd i ddathlu 10 mlynedd o berfformio fel deuawd – detholiad o draciau o’u 3 albwm diwethaf ynghyd â 4 cân newydd sbon.   Mae Annette Bryn Parri a Dylan Cernyw yn sicr o fod ymhlith perfformwyr mwyaf cyson llwyfannau cerddorol Cymru, ar wahȃn i fod yn rheng flaen ein prif offerynwyr.  A’u cyswllt byw ȃ’r gynulleidfa sy’n llywio eu dewis o ddarnau ar y casgliad diweddaraf hwn – darnau sy’n dod o sawl cyfeiriad gwahanol, ac o sawl diwylliant gwahanol, ond sy’n anelu’n ddi-feth at glust a chalon y gwrandawyr. Mae’r ddau’n edrych ymlaen yn arw i ddiddanu ymwelwyr y ffair aeaf eleni.

Amseroedd perfformio Piantel yn y Ffair Aeaf Tachwedd 29ain :

10.30am – 11.00am          - Piantel                            Canolfan yr Aelodau
12.00pm – 12.30pm          - Piantel                            Pafiliwn National Trust
1.00pm – 1.30pm              - Piantel                            Canolfan yr Aelodau
3.00pm – 3.30pm              - Piantel                            Canolfan yr Aelodau

Bydd modd i chi brynu CDs newydd Côr Glanaethwy a Piantel o’r Pafiliwn Rhyngwladol lle bydd stondin werthu gan y ddau.    Trefnwyd y perfformiadau ar y cyd gyda Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a diolch yn fawr iawn iddynt am y cyfle i gydweithio fel hyn.