Mae cyfri’r dyddiau tan Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2016 wedi dechrau

17 Hydref 2016

Mae cyfri’r dyddiau wedi dechrau, a gyda dim ond chwe wythnos i fynd tan fydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru ar ei hanterth, mae aelodau’r pwyllgor trefnu a chynrychiolwyr tri phrif noddwr y Ffair wedi dod at ei gilydd i nodi’r achlysur.

Yn cael ei chrybwyll yn aml fel un o’r sioeau stoc ddethol gorau yn Ewrop, bydd y Ffair Aeaf yn cael ei chynnal ar Faes Sioe Frenhinol Cymru ar 28 a 29 Tachwedd ac mae’n ddigwyddiad deuddydd sy’n llawn dop o gystadlaethau, dathliadau a siopa Nadolig.

“Mae’r Ffair Aeaf bob amser yn ddigwyddiad gwych i edrych ymlaen ato a ’dyw eleni ddim gwahanol” medd Will Hanks, Cyfarwyddwr Anrhydeddus y Ffair Aeaf. “Gyda rhai o dda byw ansawdd gorau un y Deyrnas Unedig ar ddangos, mae’r rhaglen o gystadlaethau, dosbarthiadau ac arwerthiannau’n sicr o dynnu’r tyrfaoedd o bell ac agos.”

Yn cyfarfod i drafod y trefniadau terfynol ar gyfer y ffair, fe wnaeth Gary Haggaty o Lywodraeth Cymru, Paul Edwards o Dunbia, Sian Williams o HSBC, Will Hanks, Cyfarwyddwr Anrhydeddus y Ffair Aeaf, Emyr Lewis, Cadeirydd Pwyllgor y Ffair Aeaf a David Lewis, Cadeirydd Cyngor Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, gymryd ennyd i ymweld â’r cerflun enwog ar draws yr afon yn Llanfair-ym-Muallt.

Swyddogion y gymdeithas a chynrychiolwyr prif noddwyr y Ffair Aeaf gyda’r cerflun efydd enwog o’r tarw Du Cymreig arobryn, Caerynwch Tywysog 6th, ar lan Afon Gwy yn Llanfair-ym-Muallt.
(Chwith-Dde) Will Hanks, Cyfarwyddwr Anrhydeddus y Ffair Aeaf, David Lewis, Cadeirydd Cyngor Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Emyr Lewis, Cadeirydd Pwyllgor y Ffair Aeaf, Sian Williams o HSBC, Gary Haggaty o Lywodraeth Cymru a Paul Edwards o Dunbia
 

Cafodd y cerflun efydd 1.5 tunnell ei ddadorchuddio yn ystod Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2005 ac fe’i crëwyd gan gerflunydd lleol, Gavin Fifield.

Wedi’i ariannu’n rhannol gyda grant gan Gyngor Sir Powys, ond yn bennaf oll gan ymdrechion codi arian lleol preswylwyr Llanfair-ym-Muallt, mae’r cerflun wedi’i seilio ar y tarw Du Cymreig arobryn, Caerynwch Tywysog 6th, a oedd yn eiddo i is-gadeirydd Cymdeithas y Gwartheg Duon Cymreig ar y pryd, Phillip Arrowsmith o Fwlch y Diarth, Llandrindod.

Mae dewis destun y cerflun yn cynrychioli cysylltiadau agos y dref farchnad â’r porthmyn hanesyddol a oedd yn mynd drwy’r dref a Maes Sioe Frenhinol Cymru ar ei throthwy. Mae’r cysylltiadau rhwng y gymdeithas a thref Llanfair-ym-Muallt yn dal i barhau’n gryf gyda miloedd o ymwelwyr yn cydgyfarfod yn yr ardal leol trwy gydol y flwyddyn i fynychu digwyddiadau ar faes y sioe, aros mewn tai llety lleol, ciniawa mewn tai bwyta lleol a mwynhau’r cyfan sydd gan brydferthwch canolbarth Cymru i’w gynnig.

Meddai’r Cynghorydd Meryl Prynne, Maer Llanfair-ym-Muallt: “Mae Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru yn gaffaeliad i’n hardal ac rydym yn cydnabod y refeniw sy’n cael ei greu yn y dref o gael y digwyddiadau ar Faes y Sioe. Mae’n hyrwyddo’r ardal hyfryd yma ar gyfer twristiaeth hefyd.”

Ynghyd â’r rhaglen orlawn arferol o gystadlaethau, dosbarthiadau, arddangosfeydd ac arddangosiadau mae’r Ffair Aeaf yn cynnig y cyfle perffaith i’r siopwr chwaethus ddod o hyd i  anrhegion Nadolig unigryw a gwreiddiol o’r cannoedd o stondinau masnach sydd wedi’u lleoli ledled maes y sioe, yn cynnwys y neuadd fwyd, a fydd yn llawn dop o gynhyrchwyr bwyd gorau un Cymru yn temtio ymwelwyr i roi cynnig ar yr amrywiaeth eang o ddanteithion coginiol sydd ar gynnig.

Fel bob amser, bydd y Ffair yn agor ei giatiau am 8 o’r gloch y ddau fore gan ganiatáu i chi dreulio’r diwrnod cyfan ar faes y sioe yn ymgolli’n llwyr yn y cyffro a’r awyrgylch Nadoligaidd. Gellwch hyd yn oed ddod â’r plant ar ôl ysgol gyda mynediad am ddim ar ôl 4 y pnawn ar y nos Lun ar gyfer siopa Nadolig gyda’r hwyr ac arddangosfa dân gwyllt wych arall. Bydd ymwelwyr yn gallu mwynhau chwilio o gwmpas yr arddangosiadau a’r arddangosfeydd, gwrando ar y corau a’r bandiau’n perfformio ar hyd a lled maes y sioe, ac wrth gwrs fe all ein hymwelwyr iau fod yn ddigon lwcus hefyd i gyfarfod Siôn Corn.

Prynwch eich e-docynnau ar gyfer y Ffair Aeaf ar-lein yn awr. I gael mwy o wybodaeth ewch i www.cafc.cymru