McCartneys yn aros fel arwerthwyr swyddogol Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

29 Medi 2016

Gyda’r paratoadau at 27ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru ar eu hanterth, a’r cynigion da byw yn dechrau llifo i mewn i’r swyddfa, mae’r gymdeithas wrth ei bodd o gyhoeddi mai McCartneys fydd arwerthwyr swyddogol y Ffair unwaith eto.

Yn gwmni lleol, mae McCartneys yn rhedeg pum marchnad dda byw lwyddiannus iawn yn Aberhonddu, Ceintun, Trefyclo, Llwydlo a Chaerwrangon, pob un â marchnadoedd wythnosol llewyrchus sy’n tynnu da byw o ardal eang ac yn denu prynwyr o bob cwr i’r Deyrnas Unedig.

“Hon fydd y seithfed Ffair Aeaf yn olynol y mae McCartneys wedi bod yn arwerthwyr swyddogol ynddi” meddai Aled Jones, Prif Weithredwr Cynorthwyol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.  “Mae’r gymdeithas yn falch iawn eu bod wedi cytuno i ddod i gytundeb tair blynedd arall ac edrychwn ymlaen yn fawr iawn at ddal i weithio gyda’u tîm ymroddedig a gweithgar dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.”

Jenny Layton Mills, yr Arbenigwr Eiddo Gwledig, Tir a Da Byw o McCartneys, yn gwerthu’r ŵyn tew yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn cael ei pharchu’n fawr fel y sioe stoc ddethol orau yn Ewrop ac mae wedi hen ennill ei phlwyf fel un o’r atyniadau mwyaf poblogaidd yng nghalendr sioeau amaethyddol Prydain. Mae stocmyn blaenllaw o bob rhan o’r Deyrnas Unedig yn cystadlu am y prif wobrau a’u cyfran o dros £25,000 o arian gwobrwyo sydd ar gael i gyd mewn dros 200 o ddosbarthiadau, gwobrwyon arbennig a phencampwriaethau trwy gydol y Ffair ddeuddydd.

Gyda thros 1,700 o gynigion o’r ansawdd uchaf ar gyfer y cystadlaethau, mae yna bob amser ddisgwyl mawr am yr arwerthiannau, sy’n achosi berw o gyffro yn ystod ail ddiwrnod y Ffair Aeaf.

Meddai Jenny Layton Mills, yr Arbenigwr Eiddo Gwledig, Tir a Da Byw o McCartneys, sy’n gwerthu’r ŵyn tew yn y Ffair Aeaf “mae hi’n fraint inni fod wedi cael cynnig contract tair blynedd arall ac rydym wedi mwynhau gweithio gyda Phwyllgor y Ffair Aeaf, gwerthwyr a phrynwyr dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Bydd McCartneys yn ceisio sicrhau’r prisiau gorau posibl am yr holl dda byw o safon sydd ar ddangos.”

I gael mwy o wybodaeth ac i brynu’ch e-docynnau ar gyfer y Ffair Aeaf, ewch i www.cafc.cymru