‘Cymdeithasau a sioeau amaethyddol: i ble’r awn ni o’r fan hyn?’

27 Medi 2016

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn falch iawn o fod ag Ysgolor Nuffield a  gyhoeddwyd yn ddiweddar ymhlith ei rhengoedd.

Derbyniodd y Prif Weithredwr Cynorthwyol, Aled Jones y Wobr Nuffield Ifanc (Bob Matson) a daeth yn Ysgolor Nuffield yn 2015. Ers hynny, mae Aled wedi treulio’r 18 mis diwethaf yn teithio’r byd ac yn gwneud ymchwil ar gyfer ei adroddiad.

Yn tynnu ar ei brofiadau o ymweld â sioeau, cymdeithasau a sefydliadau amaethyddol eraill ledled China, Lloegr, Ffrainc, Gogledd Iwerddon, Papua Guinea Newydd, Yr Alban, Unol Daleithiau America ac wrth gwrs, Gymru, mae Aled wedi ysgrifennu adroddiad cynhwysfawr ag iddo’r teitl ‘Cymdeithasau a sioeau amaethyddol: i ble’r awn ni o’r fan hyn?’.Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru bob amser wedi bod yn gefnogwr allweddol i Ymddiriedolaeth Ysgoloriaethau Ffermio Nuffield, sefydliad sy’n gwobrwyo unigolion â chyfleoedd sy’n newid bywydau, gyda’r bwriad o ddatblygu arweinwyr ac arloeswyr sector amaethyddol y dyfodol, ac mae’n noddi ysgolor bob blwyddyn. Fodd bynnag, dyma’r tro cyntaf i aelod o staff y gymdeithas ddod yn ysgolor a gwneud  prosiect ymchwil ochr yn ochr â’u hymrwymiadau gwaith eraill.

Bydd prosiect Aled o fudd enfawr i’r gymdeithas, ac i lawer o gymdeithasau amaethyddol eraill ar draws y byd yn wir, pan ddaw hi’n fater o gynllunio ar gyfer y dyfodol. Ymhlith llu o argymhellion, mae i’r adroddiad nifer o negeseuon allweddol:

  • Mae cymdeithasau a sioeau amaethyddol yn chwarae rhan bwysig wrth hyrwyddo ffermio a chynhyrchu bwyd i’r cyhoedd yn gyffredinol

  • Mae rheolaeth ariannol a chynllunio busnes cadarn yn allweddol i sicrhau cynaliadwyedd tymor hir cymdeithasau a sioeau

  • Mae cynllunio strategol a strwythurau llywodraethu priodol yn sylfaenol er mwyn cyflawni amcanion elusennol yn effeithiol

  • Mae cymdeithas yn fwy na sioe yn unig – ac mae angen i bobl wybod am hynny

  • Mae angen eglurder pwrpas a chyfathrebu rheolaidd

  • Bydd mwy o ffocws ac adnoddau’n cael ei roi ar gyflwyno addysg i blant ac i’r defnyddiwr

  • Bydd technoleg, dadansoddeg data a marchnata digidol yn chwarae rhan bwysig yn y modd y mae cymdeithasau a sioeau’n cynnal eu busnes yn y dyfodol

  • Pobl yw un o’n hadnoddau pwysicaf ac mae angen i gymdeithasau a sioeau fuddsoddi i dyfu arweinwyr y dyfodol

 
Iowa State Fair
Aled Jones and Marla Calico (President and CEO of IAFE) at the Ohio State Fair
(L-R) Phil Franklin, Morobe Show President, presenting the Champion Bull Award to John Smith, Manager of Ramu Beef, with cattle handler and Judges: Aled Jones and Hayley Bass. Papua New Guinea.
Dairy Cattle Show at the Wisconsin State Fair


“Mae’r gymdeithas bob amser wedi bod yn ymroddedig i annog a chefnogi addysg ac ymchwil o fewn y diwydiant amaeth a diwydiannau’r tir” medd Prif Weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Steve Hughson. “Rydym wrth ein bodd fod Aled, ynghyd ag ysgolorion y Gymdeithas yr ydym yn eu noddi’n swyddogol, wedi ymgymryd â’r darn hynod werthfawr hwn o ymchwil a fydd yn ddiamheuol o fudd i’r Gymdeithas.”

Mae adroddiad Aled wedi cael croeso’n barod yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol, wedi iddo gael ei rannu ag aelodau’r Gymdeithas Sioeau a Sefydliadau Amaethyddol (ASAO) yn y Deyrnas Unedig a Chymdeithas Ryngwladol y Ffeiriau a Dangosiadau (IAFE) yn America. Gofynnwyd i Aled gyflwyno’i ymchwil a’i argymhellion hefyd mewn llawer o gynadleddau a digwyddiadau, yn fwyaf nodedig, yng nghynhadledd ddwyflynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol y Gymanwlad (RASC) yn Singapore fis Tachwedd yma.

Ac yntau wedi cyhoeddi ei adroddiad terfynol, meddai Aled: “Hoffwn ddiolch i Ymddiriedolaeth Ysgoloriaethau Ffermio Nuffield a Gwobr Nuffield Ifanc (Bob Matson) am roi eu ffydd ynof i a phwnc fy astudiaeth. Pan ddechreuais ar fy Ysgoloriaeth Ffermio, roeddwn yn gwybod y byddai’n hollol wahanol i unrhyw beth yr oeddwn wedi’i wneud o’r blaen. Ond ni fyddwn byth wedi dyfalu pa mor bell y byddai’n mynd â mi a’r bobl lawer y byddwn yn eu cwrdd ar hyd y ffordd. Hoffwn ddiolch hefyd i Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru am ganiatáu imi’r amser oddi wrth y sefydliad i dderbyn y cyfle unwaith mewn oes hwn.”

Mae copi llawn o adroddiad Aled i’w gael ar-lein: http://nuffieldinternational.org/rep_pdf/1473236203Aled-Jones-report-2015.pdf