Atodlenni Ffair Aeaf Frenhinol Cymru ar gael ar-lein

14 Medi 2016

Efallai ein bod i gyd yn mwynhau haf bach Mihangel hyfryd, ond mae llawer iawn o sylw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar y Ffair Aeaf, a fydd yn cael ei chynnal ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt ar ddydd Llun 28 a dydd Mawrth 29 Tachwedd 2016.

Mae atodlenni da byw Ffair Aeaf Frenhinol Cymru, y bu mawr ddisgwyl amdanynt, wedi cyrraedd maes y sioe heddiw ac maen nhw’n barod i gael eu pacio a’u postio (ar ddydd Gwener 23 Medi) i gyrraedd miloedd o arddangoswyr posibl ar ddydd Llun 26 Medi.

Mae atodlen Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2016 ar gael ar-lein yn awr.

Ond os na ellwch chi aros mor hir â hynny i gael cipolwg ar y dosbarthiadau a drefnwyd ar gyfer y digwyddiad da tewion gorau yn Ewrop eleni, mae’r atodlen i’w chael ar ein gwefan yn awr. Bydd y ffurflenni cais ar gael i’w lawrlwytho o ddydd Llun 26 Medi.

Bydd y ffair yn cynnal dros 200 o ddosbarthiadau da byw, gwobrwyon arbennig a phencampwriaethau, i gyd wedi’u rhestru yn atodlen 2016, gydag arddangoswyr yn disgwyl cofrestru o bell ac agos, pob un yn cystadlu am eu cyfran o dros £25,000 o’r arian gwobrwyo sydd ar gael i gyd yn ystod yr achlysur deuddydd.

Yn newydd ar gyfer eleni yn adran y defaid mae gwobr yn cael ei chyflwyno gan CAFC am yr anifail sy’n cael ei ddyfarnu’n Bencampwr Prydeinig Brodorol. Bydd enillydd y wobr hon â chyfle wedyn i ddod yn Brif Bencampwr Defaid y Ffair Aeaf, ynghyd â phencampwyr o’r adrannau Mynydd Cymreig Pur, Mynydd ac Ucheldir Brodorol Pur ac Iseldir Pur.

“Unwaith eto, roedd nifer yr anifeiliaid ac ansawdd y da byw ar ddangos yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru y llynedd yn eithriadol. Mae gennym bob ffydd y byddwn yn denu nifer gref o gynigion ar draws pob adran eto eleni, pob un yn gobeithio cyflawni’r anrhydedd o ennill un o deitlau chwenychedig Ffair Aeaf Frenhinol Cymru a chyfran o’r £25,000 o arian gwobrwyo sydd ar gael.” meddai Aled Jones, Prif Weithredwr Cynorthwyol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru. “Rydym i gyd yn edrych ymlaen yn fawr iawn at ddeuddydd gwych arall o gystadlaethau.”

Cofiwch, bydd ffurflenni cais y da byw ar gael ar-lein hefyd o ddydd Llun 26 Medi a’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 19 Hydref.

Ynghyd â’r dosbarthiadau da byw bythol-boblogaidd, mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru, sy’n digwydd yn flynyddol, yn cynnal cystadlaethau hefyd ar gyfer cynnyrch a gwaith llaw, dofednod, garddwriaeth, cwrw a seidr, cig, selsig a chaws, felly mae yna rywbeth i bawb gymryd rhan ynddo.

Draw oddi wrth y cylchoedd beirniadu bydd goreuon cynhyrchwyr bwyd Cymru yn arddangos eu cynnyrch a bydd siopwyr Nadolig yn gallu chwilota’r cannoedd o stondinau masnach, arddangosiadau, arddangosfeydd ac atyniadau. Cofiwch fod yna siopa gyda’r hwyr a thân gwyllt poblogaidd y Ffair Aeaf ar y nos Lun gyda mynediad am ddim ar ôl 4 y prynhawn.

Prynwch eich e-docynnau prisiau rhatach ar gyfer y Ffair Aeaf ar-lein yn awr. I gael mwy o wybodaeth ewch i www.cafc.cymru