Ysgoloriaeth Goffa Louise Owen

30 Awst 2016

Mae’r dyddiad cau ar gyfer Ysgoloriaeth Goffa Louise Owen 2017 ar 1 Hydref yn agosáu’n gyflym!

Wedi’i sefydlu yn 2014 gan deulu Louise, mae’r ysgoloriaeth flynyddol o £1,000 i helpu i ariannu taith i Seland Newydd yn cael ei dyfarnu i’r cneifiwr iau yng Nghymru sy’n dangos yr addewid mwyaf ac mae’n anelu at roi’r cyfle iddynt ddatblygu a hybu eu sgiliau cneifio.

Enillydd Ysgoloriaeth Goffa Louise Owen 2016 oedd Mr Gwion Evans o Tanllan, Taliesin, Machynlleth.

Cyflwynwyd tystysgrif i Gwion yng Nghanolfan Gneifio Merion yn Sioe Frenhinol Cymru eleni ac ar ôl derbyn yr ysgoloriaeth fe ddywedodd “Rwyf wrth fy modd o dderbyn yr ysgoloriaeth a hoffwn ddiolch i deulu Louise am y cyfle y bydd yn ei rhoi imi. Rwyf yn edrych ymlaen yn awr at fy nhaith i Seland Newydd ac at dderbyn fy hyfforddiant!”

Gwion Evans yn derbyn ei dystysgrif yng Nghanolfan Gneifio Meirion gan Norton a Sarah Owen

Meddai Aled Jones, Prif Weithredwr Cynorthwyol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru “Mae cneifwyr Cymru ymhlith y gorau yn y byd ac rydym yn wir ddiolchgar am haelioni teulu Louise wrth roi’r cyfle i gneifiwr ifanc, addawol elwa ar y cyfle anhygoel hwn.

“Mae hwn yn gyfle unwaith mewn oes i fanteisio ar hyfforddiant cneifio uwch a thaith gymorthdaledig i Seland Newydd i weithio gyda chontractwr cneifio proffesiynol. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am ysgoloriaeth y flwyddyn nesaf yw 1 Hydref 2016 ac rydym yn annog yn gryf i bob cneifiwr iau anfon eu ffurflenni cais yn ôl atom cyn gynted â phosib.” ychwanegodd Aled.

Mae ffurflenni cais i’w cael ar-lein: www.rwas.wales/the-society

Mae modd cael mwy o fanylion am yr ysgoloriaeth ynghyd â ffurflenni cais gan:
Tracy Powell, Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys, LD2 3SY (tracy@rwas.co.uk).