Beicwyr Buddugol Y Gemau Olympaidd i seiclo yn Nhaith Prydain

24 Awst 2016

Bydd tri seiclwr o Brydain a enillodd medalau yn y Gemau Olympaidd yn ymweld â Phowys y mis nesaf wrth i’r sir baratoi ar gyfer ras feicio fwyaf Prydain.

Ar y llinell gychwyn bydd Syr Bradley Wiggins ac Owain Doull, a enillodd medalau aur yn Rio’n ymuno â Mark Cavendish, oedd wedi cipio medal arian. Mae’r ras yn cychwyn ar ddydd Sul 4 Medi.

Bydd y tri’n anelu am Bowys ar ddydd Mercher 7 Medi pan fydd y sir yn croesawu diwedd cymal am y tro cyntaf. Bydd Cymal Pedwar yn dod i ben ar faes Y Sioe Fawr.

Yn cychwyn yn Sir Ddinbych, bydd y pelaton yn wynebu taith galed 217 o gilomedrau i faes Y Sioe Frenhinol. Wrth iddynt gyrraedd Powys byddant yn mynd trwy Langynog, Llanfihangel, Llwydiarth, Foel, Cemaes, Llanbrynmair, Penffordd-las, Llanidloes, Rhaeadr Gwy, Pontnewydd ar Wy ac yna i faes y sioe.

Dywedodd y Cynghorydd Avril York, Aelod Cabinet Powys dros Adfywio: “Mae’n newyddion gwych bod beicwyr a enillodd medalau yn y Gemau Olympaidd ar eu ffordd i Bowys, a hithau mor fuan ar ôl iddynt gystadlu yn Rio yr haf yma.

“Mae hwn yn gyfle bendigedig i drigolion ymgynnull ar hyd lwybr y ras i gefnogi ac annog y  beicwyr ar eu hynt drwy galon werdd Cymru.”

Syr Bradley Wiggins (ar y chwith) ac Owain Doull a fydd yn cymryd rhan yn Nhaith Prydain eleni. Byddant ar eu ffordd i Bowys pan fydd cymal pedwar y ras yn dod i ben ar Faes y Sioe Frenhinol (llun trwy garedigrwydd Taith Prydain).

Dywedodd Steve Hughson, Prif Weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (RWAS): “Rydym wrthi’n paratoi’n eiddgar ar faes Y Sioe Fawr ar gyfer diwedd Cymal Pedwar Taith Prydain. Rydym yn edrych ymlaen yn arw at groesawu goreuon y byd seiclo i gartref pencampwyr Cymru, er mai da byw sy’n ennill y gwobrau fel arfer!”

O 9.30am, bydd Maes y Sioe’n agor ei feysydd parcio mawr a bydd pobl yn gallu parcio’n rhad ac am ddim mewn pryd i weld parth hyrwyddo Taith Prydain, sy’n agor am 10am.

Bydd mesurau rheoli traffig yn cael eu cyflwyno’n barod ar gyfer diwedd y cymal yn y sir. Bydd yr A470 yn cau dros dro rhwng 2 - 4.30pm wrth ymyl tafarn y New Inn ym Mhontnewydd ar Wy hyd at fynedfa Maes y Sioe a elwir yn fynedfa’r peiriannau.

Bydd clirffordd dros dro mewn grym o 9am dydd Llun 5 Medi tan 5pm dydd Mercher 7 Medi o Bontnewydd ar Wy hyd gyffordd yr A483 yn Llanelwedd. Bydd rheol dim aros ar unrhyw adeg ar ddiwrnod y ras o 7am tan 4.30pm trwy Bontnewydd ar Wy.

Bydd gwasanaeth bws cyhoeddus yn cael ei atal dros dro oherwydd bod y ras yn gorffen ar Faes y Sioe. Ni fydd gwasanaeth rhif 44 yn rhedeg sy’n gadael am 3.14pm o’r Gro yn Llanfair ym Muallt i Landrindod trwy Builth Road, Caerwnon Park a Phontnewydd ar Wy.

I gael rhagor o wybodaeth am ddiwedd y cymal ym Mhowys ewch i www.tourofbritainpowys.co.uk ac am fwy o wybodaeth am y ras ewch i www.tourofbritain.co.uk