Cyfle i ennill pâr o docynnau VIP ar gyfer llinell derfyn cymal Taith Prydain

17 Awst 2016

Gallai trigolion a chefnogwyr seiclo ym Mhowys fod o fewn trwch blewyn i feicwyr Taith Prydain wrth iddynt rasio am y llinell derfyn trwy roi cynnig ar gystadleuaeth benigamp.

Mae Cyngor Sir Powys a Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi dod at ei gilydd i gynnig pâr o docynnau i Wahoddedigion Pwysig Iawn (VIP) wylio diwedd Cymal Pedwar Taith Prydain eleni. Bydd y rhan hon o’r ras yn gorffen ar faes y Sioe Fawr, Llanelwedd.

Yn ogystal â bod wrth ochr y llinell derfyn bydd enillwyr y wobr wych hon yn cael cyfle i fwynhau’r canlynol:

• Derbyniad siampên
• Bwffe am ddim wedi’i ddarparu gan Tour Caterers
• Bar agored yn gweini gwin a chwrw Adnams, yn ogystal â dewis o ddiodydd ysgafn
• Pabell groeso gyda digonedd o seddi heb eu cadw
• Man ger y podiwm ar gyfer cyflwyniadau diwedd y ras
• Darllediad byw o’r ras y tu fewn i’r babell
• Rhaglen y ras am ddim

    

Cynhelir Cymal Pedwar ar ddydd Mercher 7 Medi pan fydd rhan ledled Cymru’r ras yn dechrau yn Ninbych. Bydd y cymal 217 cilomedr hwn, cymal hiraf y daith eleni, yn dod i Bowys a mynd trwy Langynog, Llanfihangel, Llwydiarth, Foel, Cemaes, Llanbrynmair, Penffordd-las, Llanidloes, Rhaeadr Gwy, Pontnewydd ar Wy, ac yna ymlaen i faes y sioe.

Dywedodd y Cynghorydd Avril York, Aelod y Cabinet dros Adfywio a Steve Hughson, Prif Weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru: “Rydym wrth ein bodd yn croesawu man gorffen y cymal hwn i Faes y Sioe Fawr. Dyma’r tro cyntaf i ddiwedd cymal ddod i Bowys ac rydym yn edrych ymlaen yn arw at groesawu Taith Prydain mewn ychydig o wythnosau.

“Bydd yn ddiwrnod bythgofiadwy ac fe fydd enillwyr y gystadleuaeth yng nghanol y bwrlwm a’r cyffro wrth i’r beicwyr rasio am y llinell derfyn.”

I roi cynnig ar y gystadleuaeth benigamp hon, y cyfan mae rhaid i chi ei wneud yw ateb y cwestiwn canlynol:

Faint o gilomedrau yw Cymal Pedwar ras Taith Prydain eleni?

Er mwyn cael cyfle i ennill, anfonwch eich ateb trwy e-bost at midwalesmyway@powys.gov.uk gyda’ch enw a’ch cyfeiriad erbyn dydd Gwener 2 Medi.

Am ragor o wybodaeth am fan gorffen y ras ym Mhowys ewch i www.tourofbritainpowys.co.uk am fwy o wybodaeth am y ras ewch am dro i www.tourofbritain.co.uk