Cyfle i gymryd rhan mewn taith feiciau sportive

8 Awst 2016

Mae cyfle i feicwyr brwdfrydig ar hyd a lled Powys gymryd rhan mewn achlysur sportive y mis nesaf ar y diwrnod y bydd ras feicio proffesiynol mwyaf Prydain yn dychwelyd i’r sir.

Cynhelir Sportive Llanelwedd ddydd Mercher 7 Medi, sef y diwrnod y mae Powys yn croesawu diwedd Cymal 4 Taith Prydain eleni.

John Lloyd Racing Events sy’n trefnu’r sportive a bydd yn dechrau ac yn gorffen ar Faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd, sef lleoliad diwedd Cymal Pedwar.

Bydd y rheiny sy’n cymryd rhan yn dechrau am 8 y bore, a gallant ddewis naill ai i reidio 25 milltir neu am 60 milltir gan ddilyn hynt ar hyd ffyrdd tawel gyda golygfeydd i’w boddhau a llethrau i’w herio. Codir ffi o £20 i gymryd rhan.

Wedi gorffen y sportive dan yr un bwa â Thaith Prydain, bydd cyfle i fwynhau amrywiaeth o weithgareddau, stondinau ac adloniant yn ymwneud â beicio.  Bydd sgrin fawr yno i ddangos tair awr olaf Cymal 4 yn fyw (rhwng 1pm a 4pm).

Dywedodd Aelod Portffolio’r Cabinet â chyfrifoldeb am Adfywio, y Cyng Avril York: “Mae’r sportive yn ffordd wych o ddechrau dathlu Taith Prydain, sy’n gorffen ym Mhowys am y tro cyntaf. Byddwn yn annog unrhyw un â diddordeb mewn cymryd rhan i ymgofrestru fel na fyddan yn colli’r cyfle.

“Nid yn aml y bydd beicwyr yn gallu croesi llinell derfyn diwedd un o gymalau ras Taith Prydain, ond gall y sportive yma roi cyfle i’r rhai sy’n cymryd rhan wneud hynny ychydig oriau cyn diwedd y ras, yn ogystal â mwynhau golygfeydd bendigedig yr ardal hefyd.

“Rydym wrth ein bodd fod Taith Prydain yn dychwelyd i Bowys ac mae gorffen y ras yn y sir am y tro cyntaf yn wirioneddol gyffrous.”

I gael rhagor o wybodaeth ac i gadw lle ar Sportive Taith Prydain, ewch i www.johnlloydracing.com