Medalau Hir-Wasanaeth CAFC i weithwyr amaethyddol

9 Gorffennaf 2016

Bydd wyth o weithwyr amaethyddol o bob rhan o Gymru, sydd gyda’i gilydd wedi cyflawni 352 mlynedd o wasanaeth, yn derbyn Medal Hir-Wasanaeth Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru i gydnabod hyd eu gwasanaeth i’r diwydiant amaethyddol yn Sioe Frenhinol Cymru eleni.

Y rhai sy’n derbyn medalau eleni yw:

•    Ian Evans, 55 oed o Abergynolwyn, Meirionnydd sydd wedi gweithio yn y diwydiant am 40 mlynedd, yn fwyaf diweddar i H D Pugh ac M Wynne Pugh yn Tanycoed Uchaf, Abergynolwyn, Meirionnydd am 27 mlynedd.

•    Iolo Vaughan Evans, 65 oed o Lanrafon, Corwen sydd wedi gweithio i Amaethwyr Corwen Cyf/Corwen Farmers Ltd am 50 mlynedd.

•    Gareth Wyn Griffiths, 67 oed o Benffordd-las, Llanbrynmair, Powys sydd wedi gweithio i’r teulu Tudor yn Tynberllan, Llanilar, Ceredigion am 40 mlynedd.

•    Gwyn Pennant Hughes, 65 oed o Maesegryn, Llanegryn, Meirionnydd sydd wedi gweithio yn y diwydiant am 48 mlynedd, yn fwyaf diweddar i R J Roberts a’i Fab yn Dysefin, Llanegryn, Meirionnydd am 39 mlynedd.

•    Willfred James Jones, 83 oed o Frynbuga, Sir Fynwy sydd wedi gweithio yn y diwydiant am 51 mlynedd, yn fwyaf diweddar i Gyngor Sir Fynwy am bum mlynedd.

•    Caroline Metcalf, 58 oed o Lanfaredd, Llanfair-ym-Muallt sydd wedi gweithio i Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru am y 40 mlynedd ddiwethaf.

•    Rhian Morris Owen, 67 oed o Faerdy, Corwen sydd wedi gweithio yn y diwydiant am 40 mlynedd, yn fwyaf diweddar i’r diweddar Mr Robin Price a Mr Richard Price ar Ystâd Y Rhiwlas, Y Bala am 37 mlynedd.

•    Patricia Thompson, 58 oed o Rosgadfan, Caernarfon sydd wedi gweithio i Gymdeithas y Gwartheg Duon Cymreig yng Nghaernarfon am 43 mlynedd.