Popeth yn barod ar gyfer pedwar diwrnod llawn mynd

23 Mehefin 2016

Bydd y prif gylchoedd yn Sioe Frenhinol Cymru y mis nesaf yn orlawn o sŵn, cyflymder a pherygl gyda phedwar diwrnod o adloniant di-dor.

Yn cael ei gynnal ar 18 - 21 Gorffennaf ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, mae’r digwyddiad, sy’n adnabyddus i lawer fel y sioe amaethyddol orau ym Mhrydain, yn denu cannoedd o filoedd o bobl bob blwyddyn i ddod at ei gilydd i ddathlu’r goreuon oll yn amaethyddiaeth Cymru a Phrydain.

Gall y sioe ymfalchïo mewn rhaglen 12 awr drawiadol o adloniant, atyniadau ac arddangosfeydd cyffrous bob dydd.

Eleni y Cosaciaid Wcrainaidd rhyfeddol yw prif sêr yr adloniant yn y prif gylch. Bydd yr arddangosfa boblogaidd yma’n gwefreiddio’r tyrfaoedd gyda sgiliau marchogaeth stỳnt rhyfygus. Yn parhau traddodiad eu hynafiaid ac yn marchogaeth eu ceffylau Twymwaed Wcrainaidd hoff, (sy’n arbennig o addas ar gyfer marchogaeth styntiau oherwydd eu diffyg ofn a’u gwytnwch), mae’r cosaciaid yn wir feistri cyflymder ac ystwythder. Yn gwneud tin-dros-bennau ar eu ceffylau ac yn sbarduno’i gilydd gyda bloeddiadau uchel, mae’r marchogion yn gallu mynd â’u hunain o dan foliau’u ceffylau ac yn gallu gwneud trefniant pyramid chwe marchog gan ddefnyddio dau geffyl yn carlamu ochr yn ochr.  

Ond nid medr newydd ei hennill sydd eiddynt hwy, mae wedi’i drwytho yn hanes yr Wcráin. Caiff y Cosaciaid eu hadnabod fel ‘Arwyr Hanes yr Wcráin’ ac maen nhw’n gallu trin ceffylau yn arbennig ac wedi dangos hynny mewn digwyddiadau ledled y byd.

Atyniad arall i blesio’r dyrfa yn y prif gylch fydd yr anferth Big Pete a’r Grim Reaper Monster Truck Team. Mae Big Pete yn un o Dryciau Anferthol mwyaf Ewrop gyda naid 15 troedfedd lawn yn yr awyr ac yn gwasgu unrhyw beth yn eu llwybr. Byddan nhw hyd yn oed yn cael gornest dynnu, gan dynnu car yn ddau! Bydd y tyrfaoedd yn cael eu cyfareddu gan y perfformiad swnllyd a llawn mynd yma gyda sylwebaeth radio ddoniol a difyr gan y gyrrwr trwy gydol yr arddangosfa.

Gyda thros 30 mlynedd o brofiad, bydd tîm Hebogyddiaeth y Mynydd Du, Roger a June James, yn syfrdanu’r tyrfaoedd gydag arddangosfa sy’n mynd â’ch anadl, yn llawn cyffro, medr ac amrywiaeth ardderchog o adar ysglyfaethus urddasol a chyfareddol.

Yn dychwelyd am eu hail flwyddyn yn Sioe Frenhinol Cymru fydd tîm Gyrru Cerbyd Tristar. Adeiladwyd y goets Tristar yn 2013 ac mae’n atgynhyrchiad o’r goets ‘Prince of Wales’ enwog a oedd yn rhedeg o Gaerfyrddin i Gaerdydd yn ôl yn 1816.  Credir mai Daniel Williams, y coetsmon, sy’n 39 oed, yw’r coetsmon ieuengaf yn y Deyrnas Unedig i fod yn berchen ar ac yn gyrru tîm coets fawr ac, ynghyd â’i dîm o geffylau Gelderlander, mae wedi ennill llawer o ddosbarthiadau coets fawr, yn cynnwys Sioe’r New Forest, y Dorset County a’r Royal Windsor.

 

 

Bydd mynychwyr y sioe yn gallu mwynhau perfformiadau hefyd gan Fand Catrodol a Chorfflu Drymiau’r Cymry Brenhinol, Meirion Owen a’r Cwac Pac, y Ras Gyfnewid Rhwng Helwyr, cystadlaethau trotian a llawer mwy.

Ar dri diwrnod cyntaf y sioe bydd yna arddangosfa ddwbl drawiadol yn yr awyr hefyd gan Hawker Hurricane a Spitfire o Ehediad Coffa Brwydr Prydain.

Bydd ymwelwyr â’r sioe yn gallu gwneud defnydd llawn unwaith eto o Ap Sioe Frenhinol Cymru, a fydd yn cynnwys amserlen lawn o’r digwyddiadau, yn cynnwys holl arddangosfeydd a pherfformiadau’r prif gylch, cystadlaethau, canlyniadau, gwybodaeth am y traffig a’r tywydd yn lleol. Bydd yr Ap ar gael i’w lawrlwytho am ddim o’r iTunes Store a Google Play yn agosach at y sioe.

Mae e-docynnau prisiau rhatach ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru ar gael ar-lein yn awr. I gael mwy o wybodaeth ewch i www.cafc.cymru