Bron yn bryd i Sioe Frenhinol Cymru…

16 Mehefin 2016

Mae’r cynlluniau ar gyfer y prif ddigwyddiad yng nghalendr amaethyddol Prydain, Sioe Frenhinol Cymru, yn mynd rhagddynt yn dda. Bydd y sioe bedwar diwrnod yn cael ei chynnal ar 18- 21 Gorffennaf ar faes y sioe yn Llanelwedd.

Denodd y dosbarthiadau da byw dros 7,000 o gystadleuwyr o bell ac agos y llynedd a disgwylir nifer yr un mor uchel eto eleni, gan addo pedwar diwrnod poblogaidd a chyffrous o gystadlaethau.

Bob blwyddyn mae Sioe Frenhinol Cymru’n denu cannoedd o filoedd o ymwelwyr i galon canolbarth Cymru i ddod at ei gilydd i ddathlu’r goreuon oll yn amaethyddiaeth Cymru a Phrydain. Ymhlith yr ymwelwyr hynny mae yna bob amser Bobl Bwysig Iawn a gwesteion arbennig, a ’dyw eleni ddim yn eithriad.

Am 10 y bore ar ddydd Llun 18 Gorffennaf, diwrnod cyntaf y sioe, bydd yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, yn agor y sioe yn swyddogol a bydd swyddogion y gymdeithas, aelodau blwyddyn nawdd Meirionnydd 2016 a phwysigion eraill yn ymuno ag ef. Bu’r Arglwydd Elis-Thomas yn Aelod y Cynulliad dros ardal Meirionnydd er 1999 ac mae’n aelod gweithgar o Dŷ’r Arglwyddi hefyd.

Yn ogystal â’r da byw penigamp, y siopa gwych a’r parcio am ddim, mae’r sioe’n darparu rhywbeth i ddiddori pawb trwy’i hamrywiaeth eang o weithgareddau, sy’n cynnwys coedwigaeth, garddwriaeth, crefftau, chwaraeon cefn gwlad, bwyd a diod a rhaglen 12 awr bob dydd o adloniant, atyniadau ac arddangosfeydd cyffrous.

   

Y Cosaciaid Wcrainaidd rhyfeddol, y swnllyd a’r cyffrous Big Pete a’r Grim Reaper Monster Trucks yw prif sêr ein rhestr o atyniadau mawr yn y prif gylch yn Sioe Frenhinol Cymru eleni

Yr atyniadau mawr yn y prif gylch eleni fydd y Cosaciaid Wcrainaidd rhyfeddol, y swnllyd a’r cyffrous Big Pete a’r Grim Reaper Monster Trucks, yr ysblennydd Hebogyddiaeth y Mynyddoedd Du, Tros-ehediad Awyrennau Hurricane a Spitfire Ehediad Coffa Brwydr Prydain yr RAF, sy’n fythol-boblogaidd, Gyrru Cerbyd Tristar, Meirion Owen a’r Cwac Pac, Rasys Cyfnewid Rhwng Helwyr, cystadlaethau trotian a llawer mwy.

Bydd ymwelwyr â’r sioe yn gallu gwneud defnydd llawn unwaith eto o Ap Sioe Frenhinol Cymru, a fydd yn cynnwys amserlen lawn o’r digwyddiadau, cystadlaethau, canlyniadau, gwybodaeth am y traffig a’r tywydd yn lleol. Bydd yr Ap ar gael i’w lawrlwytho am ddim o’r iTunes Store a Google Play ym mis Gorffennaf.

Mae e-docynnau prisiau rhatach ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru ar gael ar-lein yn awr. I gael mwy o wybodaeth ewch i www.cafc.cymru