Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru yn denu’r tyrfaoedd

24 Mai 2016


Miloedd yn cofleidio tywydd gwanwynol nodweddiadol Cymru ac yn mwynhau Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru llawn hwyl arall yn Llanelwedd.

Yn ddathliad o dyddynnu a bywyd gwledig, mae’r Ŵyl Wanwyn yn gyflym dod yn un o’r digwyddiadau mwyaf poblogaidd yn nhymor sioeau’r gwanwyn.

Gyda 2016 yn Flwyddyn Antur Croeso Cymru, derbyniodd yr Ŵyl Wanwyn yr her gan lenwi’r achlysur â gweithgareddau rhoi cynnig arnynt addysgol, difyr a gadwodd yr ymwelwyr hapus wedi’u difyrru trwy gydol y ddau ddiwrnod. Fe allech fod wedi rhoi cynnig ar feicio mynydd, trin anifail ecsotig, dysgu camp syrcas, cymryd rhan mewn beirniadu stoc, tynnu mewn tîm tynnu rhaff yn erbyn ceffyl gwedd, camu y tu mewn i babell profiad gwenyn, adeiladu lle cuddio, godro buwch neu ddim ond mwynhau’r holl weithgareddau ymarferol yn ystod yr ŵyl.

Gyda phwyslais ar dyddynnu, roedd yr Ŵyl Wanwyn yn cynnig y cyfle i fynychwyr yr ŵyl a oedd yn awchu am wybodaeth fanteisio ar y llu o weithdai, sgyrsiau a sesiynau holi ac ateb, arddangosiadau ac arddangosfeydd am ddim a oedd yn cael eu cynnal gydol y penwythnos. Pa un a oeddech am gael gwybod mwy am gadw gwenyn, cneifio â gwellau, trin a brechu moch, cadw ieir, hunangynhaliaeth ymarferol, a llawer mwy… roedd yna rywbeth o ddiddordeb i bawb.

Fel bob amser, bu’r atyniadau’n boblogaidd iawn gyda’r ymwelwyr yn heidio i weld yr arddangosfeydd ym mhrif gylch yr ŵyl – yr urddasol Hebogyddiaeth Sir Benfro, y Cewri Addfwyn gosgeiddig a thîm arddangos cŵn adara medrus y BASC, heb anghofio’r rasys Sgrialu Yrru cyflym a gadwodd galon yr ŵyl yn llawn cyffro.

Gyda niferoedd uwch nag erioed o dda byw yn cystadlu, roedd nifer y bridiau prin a brodorol a oedd ar ddangos yn yr ŵyl ar ei uchaf erioed. Yn ogystal â’r arddangosfeydd bridiau a chyflwyniad dosbarthiadau newydd, roedd yr ymwelwyr yn gallu gweld amrywiaeth eang o anifeiliaid, yn cynnwys Alpacaod, dofednod, cwningod, nifer enfawr o fridiau defaid, yn cynnwys y defaid Alpine Valais Trwynddu fwyfwy poblogaidd, mulod, ceffylau bychain a hen geffylau.

Roedd Kay Spencer, Cyfarwyddwr yr Ŵyl Wanwyn, wedi’i phlesio’n fawr gyda sut aeth popeth. “Rydym wrth ein bodd gyda chymaint y gwnaeth pawb fwynhau digwyddiad cyntaf CAFC 2016. Er gwaethaf dechreuad glawog, daeth yr ymwelwyr yn eu lluoedd a chofleidio ethos yr ŵyl… dathliad o dyddynnu a bywyd gwledig.

“Mae cyflwyno mynediad am ddim i blant a’r nifer enfawr o weithgareddau addysgol a difyr i roi cynnig arnynt am ddim trwy gydol yr ŵyl ond yn mynd i brofi ein hymrwymiad i sicrhau bod yr Ŵyl Wanwyn yn parhau’n ddigwyddiad sy’n canolbwyntio ar y teulu gyda’i awyrgylch cyfeillgar ardderchog.

“Rydym yn wirioneddol blês gyda pha mor boblogaidd oedd y man bwyd a diod, ac yn arbennig y Neuadd Diodydd Cymru newydd a’r gerddoriaeth fyw, gyda’n hymwelwyr. Roedd yr ardal yn brysur trwy gydol y penwythnos gyda’r cynhyrchwyr artisan o Gymru yn dweud bod yna fasnach brysur gan gwsmeriaid hapus.”


Yr Ŵyl Wanwyn yw’r ffordd berffaith i gic-gychwyn tymor y sioeau i Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, gyda’r prif ddigwyddiad mawr nesaf, Sioe Frenhinol Cymru yn dod ymhen dim ond wyth wythnos, yn cael ei chynnal ar faes y sioe yn Llanelwedd ar 18 - 21 Gorffennaf.

Rhestrir prif ganlyniadau’r penwythnos isod, bydd rhestr lawn o ganlyniadau’r cystadlaethau ar gael ar y wefan yn y man: www.cafc.cymru

Prif ganlyniadau’r penwythnos:

Sheep     
Champion: Earle Family, Carmarthen    
Reserve: Mr Llyr James, Tregaron

Sheep - Group of Three   
Champion: Mr Llyr James, Tregaron    
Reserve: Watkins And Harding, Carno

Pig     
Champion: Mr Stephen Lockett (Large White), Northwich  
Reserve: Mr Brian Merry (Any Other Traditional), Northwich

Angora Goat
Champion: T Rogers, Rhayader    
Reserve: D & V Lockton, Clynderwen

Dairy Goat Day 1
Champion: Chris Nye, Cambridgeshire    
Reserve: Mrs & Miss T & M Ogborne, Britstol

Dairy Goat Day 2
Champion: Chris Nye, Cambridgeshire    
Reserve: Mrs & Miss T & M Ogborne, Bristol

Pygmy Goat
Champion: Jill Osborne and John Douglas, Newport    
Reserve: Ms Tracey Cater, Studley

Boer Goat
Champion: Miss Cathy Whale, Pontefract    
Reserve: Mr & Mrs R Grinnall, Kidderminster

Angora Fleece
Champion: T Rogers, Rhayader    
Reserve: T Rogers, Rhayader

Cattle
Champion: Mrs Jill Williams (Beef Shorthorn), Abergavenny    
Reserve: Mrs Sally Lloyd (Welsh Black), Leominster

Best Sheep Breed Tradestand Award    
Champion: Hebridean Sheep Society    
Reserve: Badger Face Welsh Mountain Sheep Society

Best Cattle Breed Society    
Champion: Highland Cattle of Wales    
Reserve: Powys Hereford Breeders Club

Supreme In-Hand
Champion: Mrs Marie A Isaac, Ammanford    
Reserve: Mrs Claire Edwards, Boncath

Supreme Ridden
Champion: Ms Alys Matravers, Wincanton    
Reserve: Sophia Chambers, Builth Wells

Working Hunter
Champion: Mrs Rosemarie Sargeant, Pentraeth    
Reserve: Mrs Allison Webb, Ruthin

Donkey Breed Society Championship    
Champion: Not awarded    
Reserve: Mr & Mrs David Morris, Nantgaredig

British Miniature Horse Society
Champion: Mrs Melanie Lewis, Brecon    
Reserve: Mrs Melanie Lewis, Brecon

Veteran Horse Society Showing Series: In-Hand
Champion: Miss Sian Tucker, Fairwater    
Reserve: Mr Sam Beach, Pontyclun

Veteran Horse Society Showing Series: Ridden
Champion: Ms Anika Wilding, Bucknell    
Reserve: Mr Sam Beach, Pontyclun

Gardening Hall - Competitive Tradestands - Best in Show & Large Gold Medal Diploma    
Champion: Ty Cwm Nursery    
Reserve: Observatory Bonsai Nursery

Gardening Hall - Competitive Gardens - Large Gold Medal Diploma    
Neath Port Talbot Group    

Scurry Driving
Champion: Paul Isaac, Neath with Fast and Furious
Reserve: Derek Archer, Somerset with Bonnie and Clyde

Premier Open Dog Show    
Champion:
Reserve:

Poultry Club of Wales Show    
Champion: A & F James, Monouthshire – Trio Modern Game
Reserve: Jackson & Lutey, Cornwall – Muscovy Drake