Rhoi cynnig arni yn yr Ŵyl Wanwyn

19 Ebrill 2016

Yn cael ei chynnal ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt ar 21 a 22 Mai, mae Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru yn ddathliad gwych penwythnos o hyd o dyddynnu a bywyd gwledig.

Mae’r ŵyl ddeuddydd, gyda’i rhaglen lawn mynd o adloniant, gweithgareddau addysgol i roi cynnig arnynt, arddangosfeydd a pherfformiadau prif gylch, yn cynnig y diwrnod allan perffaith i’r teulu.

Ac i wneud pethau’n hyd yn oed yn well i’r teuluoedd sy’n ymweld, bydd pob plentyn 16 oed ac iau yn cael mynediad AM DDIM eleni. Ar ben hynny, gellir prynu e-docynnau oedolion ar gyfer yr ŵyl ymlaen llaw am bris rhatach o £13 yr un – dyna arbediad o £2 y tocyn!

Mae Kay Spencer, Cyfarwyddwr Anrhydeddus yr Ŵyl Wanwyn, yn edrych ymlaen yn fawr at ŵyl 2016; “Yr Ŵyl Wanwyn yw’r achlysur perffaith i’r teulu, a hithau’n orlawn o weithgareddau addysgol a gweithgareddau i blant am ddim. Pa un a ydych yn dyddynnwr, yn meddwl am ddod yn dyddynnwr, neu ond yn mwynhau’r bywyd gwledig, mae’r ŵyl yn cynnig popeth mewn un lle.

“2016 yw Blwyddyn Antur Croeso Cymru, ac felly rydym wedi gwneud yn siŵr fod hyd yn oed yn fwy nag arfer ar gynnig i demtio’n hymwelwyr i ymuno yn a rhoi cynnig ar rywbeth newydd. Bydd llawer o gyfleoedd ar draws safle’r ŵyl i gymryd rhan a chael hwyl.”

 

Dewch draw i’r Ŵyl Wanwyn ar 21 a 22 Mai 2016 a rhoi cynnig ar rywbeth newydd

Dyma ychydig yn unig o’r gweithgareddau i roi cynnig arnynt AM DDIM:

• dysgu sut i drin da byw
• rhoi cynnig ar blannu hadau ar gyfer yr ardd
• dod â’ch ci gyda chi i gymryd rhan yng nghynghrair sgrialu’r BASC
• cymryd rhan mewn gêm tynnu rhaff gyda cheffyl gwedd!
• dysgu rhywfaint o driciau syrcas newydd
• dod yn agos a phersonol gydag anifeiliaid ecsotig
• chwythu swigen enfawr
• camu y tu mewn i’r profiad gwenyn
• cymryd tro ar faes saethu’r BASC
• ceisio taro’r targed mewn gwers saethyddiaeth
• gwylio arddangosiad coginio
• rhoi cynnig ar bledu paent
• cael gwybod y cyfan sydd angen i chi ei wybod am fywyd fel tyddynnwr
• a llawer mwy…

I gael mwy o wybodaeth, neu i gael eich e-docyn pris rhatach, ewch i www.cafc.cymru