Mwynhewch noson o gerddoriaeth a bwyd yn yr Ŵyl Wanwyn

15 Mawrth 2016

Bu hi’n aeaf hir, gwlyb ac nid oes neb yn edrych ymlaen yn fwy at ddyfodiad y gwanwyn na phwyllgor trefnu Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru.

Yn cael ei chynnal ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt ar 21 a 22 Mai, mae Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru yn ddathliad gwych penwythnos o hyd o dyddynnu a bywyd gwledig.

I wneud y gorau o’r adeg o’r flwyddyn, y tywydd gwanwynaidd (hei lwc!) a’r diwrnodau hirach, bydd yr Ŵyl Wanwyn ar agor yn hwyrach fin nos ar ddydd Sadwrn 21 Mai tan 8pm.

Unwaith y bydd holl ferw’r cystadlaethau da byw prysur, y rhaglen lawn mynd o arddangosfeydd, perfformiadau prif gylch, arddangosiadau a gweithdai wedi tawelu ychydig, bydd y Man Bwyd a Diod yn dod yn fyw yn fwyaf sydyn gydag amrywiaeth drawiadol o stondinau a chynhyrchwyr bwyd stryd yn gwerthu pob math o ddanteithion a hyfryd bethau.

Tra byddwch chi’n treulio’r noson yn gwledda ar y bwyd a’r ddiod artisan gorau a gyrchir ac a gynhyrchir y tu mewn i Gymru a siroedd y gororau, byddwch yn gallu mwynhau gwrando ar fandiau a pherfformwyr gwerin lleol.

Ymlaciwch a mwynhewch a thapio’ch traed i amrywiaeth o berfformiadau cerddoriaeth werin gwych neu codwch ar eich traed a dawnsio i fand Caleigh-Twmpath egnïol… chi piau’r dewis.

Bydd yr Ŵyl Wanwyn ar agor tan 8pm ar ddydd Sadwrn 21 Mai… dewch draw i’r Ŵyl Wanwyn a mwynhau noson o gerddoriaeth fyw a bwyd stryd blasus gyda ffrindiau.

Mae Fred Slater, Cadeirydd Pwyllgor yr Ŵyl Wanwyn, yn edrych ymlaen at yr adloniant mis nos; “O holl ddigwyddiadau’r gymdeithas, yr Ŵyl Wanwyn sydd â mwyaf o ogwydd teuluol ac yn fwyaf hamddenol. Mae’n cynnig y diwrnod allan perffaith ac rydym wedi sylwi’n fwyfwy nad yw’n hymwelwyr yn barod i adael a mynd yn ôl adref erbyn 5pm.

“Ar adeg o’r flwyddyn pan ydym yn mwynhau’r nosweithiau hirach, goleuach a’r gobaith o dywydd braf, roedd arnom eisiau parhau’r dathliad o fywyd gwledig i’r hwyrnos. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at eich gwahodd chi i gyd i aros yn hirach, neu i ddod drosodd i ymuno â ni a mwynhau noson wanwynol o gerddoriaeth a bwyd gyda ffrindiau.”

Bydd yr ŵyl yn aros ar agor tan 8pm gyda mynediad i faes y sioe am ddim ar ôl 5pm.  I gael mwy o wybodaeth, neu i gael eich e-docyn pris rhatach, ewch i www.cafc.cymru Cofiwch, mae pob plentyn 16 oed ac iau yn cael dod i’r Ŵyl Wanwyn am ddim drwy’r dydd.