Ceffylau, ceffylau a mwy o geffylau (ac ychydig o fulod!)

8 Mawrth 2016

Mae poblogrwydd adran y ceffylau yng Ngŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru yn dal i dyfu bob blwyddyn ac yn tynnu cystadleuwyr a gwylwyr sy’n gwirioni ar geffylau o bell ac agos.

Ni fydd gŵyl 2016 yn siomi selogion eiddgar y byd ceffylau gydag 86 o ddosbarthiadau wedi’u trefnu gydol penwythnos 21 a 22 Mai, gan addo deuddydd cyffrous o gystadlaethau.

Am yr ail flwyddyn yn olynol bydd yr ŵyl yn cynnal dosbarthiadau mewn dau gylch gyda chystadlaethau ceffylau hela sy’n gweithio a neidio ceffylau, dosbarthiadau Sioe Ranbarthol Canolbarth Cymru yn gysylltiedig â CHAPS (Cymdeithas y Ceffylau a’r Merlod Lliw) ac yn newydd ar gyfer eleni, dosbarthiadau Cymdeithas Ceffylau Bychain Prydain, dosbarthiadau Cymdeithas y Bridiau Mulod a Rownd Gymhwysol Ranbarthol Cymdeithas yr Hen Geffylau 2016.

Gyda’r dyddiad cau ar 11 Ebrill yn agosáu’n gyflym, bu’r cynigion ceffylau a’r ceisiadau am stablau’n dod i mewn yn aml ac yn fynych. Dim ond cynigion wedi’u cofrestru o flaen llaw fydd yn cael eu derbyn, ni fyddir yn cymryd unrhyw gynigion yn yr ŵyl ei hun. Mae atodlenni a ffurflenni cais i’w cael ar www.cafc.cymru

Ond nid dyna’r cyfan… bydd ymwelwyr â’r Ŵyl Wanwyn yn cael eu diddanu hefyd gan arddangosfa drawiadol gan dîm arddangos Ceffylau Gwedd y Gentle Giants a fydd yn gwefreiddio’r tyrfaoedd. Byddant yn dangos eu cryfder a’u gallu a hyd yn oed yn herio’r plant i gêm tynnu rhaff!

Golygfa ysblennydd arall na ddylid ei cholli ym mhrif gylch yr ŵyl yw’r cystadlaethau sgrialu-yrru syfrdanol. Mae’r gamp geffylau gyffrous hon yn gwneud i’r tyrfaoedd ebychu a chymeradwyo wrth i barau o ferlod sy’n tynnu cerbydau rasio wedi’u hadeiladu’n arbennig wau eu ffordd trwy gyfres o rwystrau nerth eu carnau, yn diweddu yn y pencampwriaethau ar y dydd Sul.

A phetai hynny ddim yn ddigon o bethau ceffylaidd, bydd un o enwogion y byd ceffylau yn ymuno â ni hefyd. Yn dod i’r ŵyl gyda Chymdeithas yr Hen Geffylau mae’u noddwr, ceffyl nobl a gwylaidd iawn o’r enw Percy sy’n 28 mlwydd oed.

Un o’r atyniadau ceffylaidd lawer yng Ngŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru 2016 fydd ychwanegiad dosbarthiadau cymhwyso rhanbarthol cymdeithas yr hen geffylau a’u noddwr byd-enwog, Percy.

Mae Percy’n fwyaf adnabyddus am ei ymddangosiadau yn y ffilmiau Braveheart a Rob Roy, ble oedd yn cael ei farchogaeth gan Mel Gibson a Liam Neeson. Er gwaethaf y ffaith ei fod wedi ymddeol o’i rannau actio a’i fod yn gymeriad diymhongar iawn, mae Percy yn edrych ymlaen yn fawr at gyfarfod â’i ddilynwyr edmygus yn yr Ŵyl Wanwyn.

Ynghyd â’r llu o wahanol ddosbarthiadau ceffylau a’r gweithgareddau, arddangosfeydd a stondinau masnach ag iddynt thema’n ymwneud â cheffylau, bydd ymwelwyr â’r Ŵyl Wanwyn yn gallu cael budd hefyd o amrywiaeth enfawr o atyniadau eraill a rhaglen lawn mynd o ddigwyddiadau trwy gydol y penwythnos. Bydd cannoedd o gystadlaethau da byw eraill yn mynd ymlaen, Prif Sioe Gŵn Agored, arddangosfeydd garddio, arddangosfeydd hen beiriannau, Canolfan Tyddynwyr un pwrpas, Man Bwyd a Diod, ardal Bywyd Gwledig a llawer mwy…

I gael mwy o wybodaeth, neu i gael eich e-docyn pris rhatach, ewch i www.cafc.cymru Cofiwch, caiff pob plentyn 16 oed ac iau ddod i’r Ŵyl Wanwyn am ddim.