Atodlenni cystadlaethau da byw'r Ŵyl Wanwyn ar gael ar-lein yn awr

1 Mawrth 2016

Unwaith eto mae Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru ar 21 a 22 Mai yn ymbaratoi i fod yn ddathliad gorau posibl o dyddynnu a bywyd gwledig.

Yn cael ei chynnal ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, mae Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru yn ddigwyddiad deuddydd gwych gyda channoedd o gystadlaethau ble mae cystadlu brwd, rhaglen lawn mynd o adloniant, llawer o weithgareddau addysgol i roi cynnig arnynt, arddangosfeydd a pherfformiadau prif gylch.

Un o atyniadau mwyaf poblogaidd yr ŵyl yw’r twr enfawr o dda byw a arddangosir, yn cynnwys bridiau traddodiadol, prin a brodorol, a’r atodlen lawn o bron 400 o ddosbarthiadau da byw a gwobrau arbennig sy’n rhedeg gydol y penwythnos.

Ar gael ar-lein yn awr, e-bostiwyd atodlen dda byw'r Ŵyl Wanwyn at filoedd o dyddynwyr a darpar arddangoswyr, ac mae’n rhestru’r amrywiaeth lawn arferol o gystadlaethau ar gyfer defaid, moch, geifr a gwartheg.

“Mae’r paratoadau at Ŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru eleni ar eu hanterth ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu digwyddiad llwyddiannus arall.” meddai Kay Spencer, Cyfarwyddwr Anrhydeddus yr Ŵyl Wanwyn. “Mae croeso i arddangoswyr newydd yn yr ŵyl bob amser a gyda’r cymysgedd mawr o ddosbarthiadau sydd ar gael mae yna rywbeth i bawb gymryd rhan ynddo a’i fwynhau.”

Yn newydd ar gyfer eleni, mae’n bleser mawr gennym gyflwyno adran annibynnol ar gyfer Gwartheg Dexter. Mae hwn yn ddigwyddiad pwyntiau sioe Gwartheg Dexter gyda chyfle i ennill Llwy Pencampwr Dexter, a chwenychir yn fawr.

“Mae Cymdeithas y Gwartheg Dexter yn falch iawn o weithio’n agos gyda Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru i sefydlu adran newydd ar gyfer dosbarthiadau Dexter pedigri am y tro cyntaf yng Ngŵyl Wanwyn eleni.” meddai Mrs Philippa Laing, Llywydd Cymdeithas y Gwartheg Dexter. “Megis gyda phob Dosbarth Dexter Pedigrî bydd y pencampwr ar y diwrnod yn derbyn Rhoséd a Llwy Arian Cymdeithas y Gwartheg Dexter.”

“Nid yn unig y bydd ein harddangoswyr yn cystadlu ac yn hyrwyddo’u hunain yn y rhan hyfryd yma o Gymru ond bydd ganddynt gyfleusterau gwych i wneud hynny hefyd. Mae hi bob amser yn ardderchog gwybod bod y dosbarthiadau sioe newydd hyn wedi’u creu ac edrychwn ymlaen yn fawr at sioe gyffrous.” ychwanegodd Mrs Laing.

Mae adran Gwartheg Dexter newydd wedi’i sefydlu am y tro cyntaf yng Ngŵyl Wanwyn eleni, ble gall arddangoswyr gystadlu gyda chyfle i ennill Llwy Pencampwr Dexter, a chwenychir yn fawr.

Ynghyd â’r llu o wahanol gystadlaethau ac arddangoswyr da byw, bydd yr ymwelwyr yn gallu mwynhau’r amrywiaeth enfawr o atyniadau eraill a rhaglen lawn mynd o ddigwyddiadau gydol y penwythnos hefyd. Bydd cannoedd o gystadlaethau da byw eraill yn mynd ymlaen, Prif Sioe Gŵn Agored, arddangosfeydd garddio, arddangosfeydd hen beiriannau, Canolfan Tyddynwyr un pwrpas, Man Bwyd a Diod, ardal Bywyd Gwledig a llawer mwy…

Y dyddiad cau ar gyfer cynigion da byw yw 1 Ebrill (8 Ebrill ar gyfer geifr godro yn unig). I gael copïau o’r atodlen a ffurflenni cais, ewch i www.cafc.cymru neu ffoniwch Rhian Davies ar 01982 554408.