Maes Sioe Frenhinol Cymru i gynnal diwedd cymal Taith Prydain

25 Chwefror 2016

Bydd y ras seiclo eiconaidd yn dychwelyd i Bowys yn hwyrach eleni pan fydd y sir yn croesawu cymal olaf y digwyddiad am y tro cyntaf.

Bydd ras seiclo fwyaf y DG, Taith Prydain, yn croesawu seiclwyr orau’r wlad i’r sir ddydd Mercher 7 Medi yn ystod y gamp fawr eleni.

Bydd Powys yn gartref i uchafbwynt dramatig Cymal Pedwar y ras pan fydd y seiclwyr yn rasio i’r llinell derfyn ar Faes y Sioe Fawr yn Llanelwedd, ger Llanfair-ym-Muallt.

 

Disgwylir mai Cymal Pedwar bydd y cymal hiraf yn ystod y digwyddiad eleni o 217 cilometr a fydd yn dechrau yn Ninbych yng ngogledd Cymru.  Pan fydd y ras yn cyrraedd Powys disgwylir y bydd y ras yn teithio drwy Langadfan, Dyffryn Dyfi, Llanbrynmair, Llanidloes, Rhaeadr Gwy, Pontnewydd-ar-Wy ac yna ymlaen i faes y sioe.

Hwn fydd y chweched tro mewn saith blynedd y bydd Taith Prydain wedi ymweld â Phowys.  Croesawyd y ras i’r sir rhwng 2010 i 2014 yn y Drenewydd, Machynlleth a’r Trallwng.

Meddai’r Cynghorydd Avril York, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar gyfer Adfywio: “Rwy’n falch dros ben bod y gamp fawr ffantastig hon yn dychwelyd i Bowys - calon werdd Cymru.  Ry’n ni wedi bod yn ffodus iawn i groesawu pum dechreuad o Daith Prydain ers 2010 ond mae cael y ras yn gorffen yn y sir am y tro cyntaf yn gyffrous iawn.

“Bydd y digwyddiad proffil uchel hwn yn siwr o gael effaith economaidd enfawr ar ein sir gan roi hwb ariannol i fusnesau lleol.  Bydd cael y cymal olaf yn gyfle gwych i ni ddangos harddwch ein sir i filiynau o bobl ar draws y byd pan fydd y digwyddiad yn cael ei ddarlledu ar draws y byd.

“Mae llwyddo i ddenu cymal olaf Taith Prydain i’r sir yn gamp arbennig.  Ry’n ni’n edrych ymlaen at weithio gyda Thaith Prydain, Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru dros y misoedd nesaf er mwyn sicrhau ein bod yn gwneud hwn yn achlysur i’w gofio pan fydd ein sir yn croesawu’r ras unwaith eto ym mis Medi.”

Meddai Steve Hughson, Prif Weithredwr, Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru: “Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn falch iawn o allu croesawu un o gymalau olaf y digwyddiad eiconaidd hwn.  Mae hwn yn gyfle gwych i ddangos y cyfleusterau o’r radd flaenaf sydd yma ar faes y sioe ac i weithio gyda’r gymuned leol yng nghanolbarth Cymru.”

Meddai Mick Bennett, Cyfarwyddwr Ras Taith Prydain: “Rydym wedi gweithio gyda’n partneriaid yng nghynghorau Sir Ddinbych a Phowys dros y flwyddyn ddiwethaf er mwyn sicrhau y gallwn ddod â Dechrau a Diwedd y Daith i’r ardaloedd hyn am y tro cyntaf yn hanes y Daith Prydain modern.  Mae’r ddau gyngor wedi cefnogi Taith Prydain yn y gorffennol felly ry’n ni’n falch iawn ein bod yn gallu cysylltu’r ddau drwy’r llwybr newydd.

“Mae llwybr y cymal i’r de yn teithio drwy galon Cymru a byddwn yn defnyddio nifer o ffyrdd nad yw Taith Prydain wedi ymweld â hwy o’r blaen ym Mynyddoedd y Cambrian yn cynnwys tipyn o waith dringo cyn cyrraedd darnau gwastad ar hyd Dyffryn Gwy i’r llinell derfyn ar Faes y Sioe Fawr, ac yn sicr mi fydd hi’n frwydr ddiddorol rhwng y timoedd o wibwyr a’r rhai sy’n cystadlu am y brig.”