Enwebiadau’n agor ar gyfer gwobrau CAFC 2016

22 Chwefror 2016

Mae 12 o Bwyllgorau Ymgynghorol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wrthi ar hyn o bryd yn ystyried pwy fyddant yn eu henwebu ar gyfer pedwar o fwrsarïau a gwobrau’r Gymdeithas eleni.

Gwobr Goffa Syr Bryner Jones

Roedd Syr Bryner Jones yn Gomisiynydd Amaeth Cymru yn 1912 ac yn ddiweddarach daeth yn Ysgrifennydd Cymru i’r Weinyddiaeth Amaeth. Fe lywiodd gyfeiriad Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru am 50 mlynedd ac roedd yn llywydd y gymdeithas yn ystod blwyddyn y jiwbilî aur yn 1954. Rhoddwyd y tlws i’r gymdeithas er cof amdano gan ei ferch yn 1957.

Bydd Gwobr Goffa Syr Bryner Jones 2016 yn cael ei chyflwyno i rywun yng Nghymru sydd wedi cael llwyddiant nodedig yn gyson wrth Reoli Tir Glas ac sydd wedi bod yn ysbrydoliaeth i’w gyd-ffermwyr, ac i’r genhedlaeth iau.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 1 Ebrill 2016
Bydd Gwobr Goffa Syr Bryner Jones yn cael ei chyflwyno yn Sioe Frenhinol Cymru 2016.

Gwobr Dr Emrys Evans

Roedd Dr Emrys Evans yn gadeirydd bwrdd cyfarwyddwyr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru. Bu farw yn y swydd y noson cyn sioe ganmlwyddiant y Gymdeithas yn 2004 a chyflwynwyd y wobr er cof amdano ddwy flynedd yn ddiweddarach.

Y thema ar gyfer Gwobr Dr Emrys Evans eleni yw Mecaneiddiad Amaethyddol a bydd y beirniaid yn asesu sgiliau’r ymgeisydd o ran sut y maent yn gwneud y defnydd gorau a mwyaf effeithlon o fecaneiddiad yn eu menter amaethyddol. Bydd y beirniaid yn ystyried yr amcan y datblygwyd y peiriant, y ddyfais neu’r system ar ei gyfer, pa un a yw’n ateb y gofyn, costau, manteision ei ddefnydd, diogelwch a rhwyddineb ei weithio.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 1 Ebrill 2016
Bydd Gwobr Dr Emrys Evans yn cael ei chyflwyno yn Sioe Frenhinol Cymru 2016.

Gwobr Goffa John Gittins

Cyflwynwyd Gwobr Goffa John Gittins yn 2000, er cof am y diweddar John Gittins o Feifod, a chaiff ei dyfarnu i rywun sydd wedi’i eni, sy’n gweithio neu’n byw yng Nghymru sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig at y diwydiant Defaid yng Nghymru.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 3 Hydref 2016
Bydd Gwobr Goffa John Gittins yn cael ei chyflwyno yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2016.

Bwrsari Cynhadledd Ffermio Rhydychen 2017

Mae Cynhadledd Rhydychen, a gynhelir bob blwyddyn yn nechrau Ionawr, yn un o’r pwysicaf o’i math ac mae’n dod â ffermwyr, gwleidyddion, gwyddonwyr ac eraill at ei gilydd i drafod datblygiad y diwydiant amaethyddol yn y dyfodol. 

I fod yn gymwys ar gyfer y wobr rhaid i ymgeiswyr fod rhwng 25 a 35 mlwydd oed ac yn gweithio yn un o ddiwydiannau’r tir. 

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 3 Hydref 2016
Mae pob un o Bwyllgorau Ymgynghorol CAFC yn cael enwebu ymgeiswyr ar gyfer y wobr hon. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn eu bwrsari yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2016.