Digwyddiad Tir Glas Brenhinol Cymru 2016

27 Ionawr 2016

Bellach yn nodwedd dwyflynyddol reolaidd yr edrychir ymlaen ati’n eiddgar ar y calendr, bydd Digwyddiad Tir Glas Brenhinol Cymru yn cael ei gynnal eleni ar 9 Mehefin 2016 ar Ystâd y Rhug, Corwen trwy ganiatâd caredig y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Newborough ARAgS.

Yn cael ei drefnu gan aelodau o Sir Nawdd Meirionnydd, dan arweiniad eu Llywydd W Richard Jones FLAA FRAgS, mae digwyddiad 2016 yn adeiladu ar lwyddiant digwyddiadau blaenorol ym Mrycheiniog a Maesyfed ac mae’n addo bod yn ddiwrnod gwych sy’n cynnig rhywbeth o ddiddordeb i ffermwyr, contractwyr a bobl cefn gwlad.

Bydd dros 75 erw o leiniau arddangos ar y safle penigamp hwn, yn dangos enghreifftiau o wahanol borfeydd glaswellt a thechnegau rheoli glaswellt, lleiniau treialu porthiant gydag amrywiaeth eang o’r cnydau a’r amrywogaethau diweddaraf ac arddangosiadau o beiriannau newydd yn gweithio.

Mae Digwyddiad Tir Glas Brenhinol Cymru ar ddydd Iau 9 Mehefin 2016 ar Ystâd y Rhug, Corwen.

Bydd hyn oll yn cael ei gefnogi gan stondinau masnach sy’n rhoi’r cyfle i weld a dod i wybod am y peiriannau, y technolegau tir glas a’r offer da byw diweddaraf, yn ogystal â chael mynediad at yr ymchwil wyddonol ddiweddaraf a chael y cyfle i rannu gwybodaeth a’r arferion gorau.

Mae ysgrifennydd y pwyllgor trefnu, Alun Jones, yn edrych ymlaen at yr achlysur yn fawr iawn; “Fel rhan o’n blwyddyn nawdd, mae Meirionnydd yn falch o fod yn cynnal Digwyddiad Tir Glas Brenhinol Cymru ym mis Mehefin eleni.”

“Er ei fod ychydig fisoedd i ffwrdd eto, mae llawer o waith caled yn cael ei wneud yn barod yn paratoi ar gyfer yr hyn sy’n addo bod yn achlysur gwych arall.

“Mae’r wefan benodedig wedi mynd yn fyw yn ddiweddar ac mae’n lle gwych i ymwelwyr, noddwyr, arddangoswyr neu stondinwyr masnach posibl allu gweld drostynt hwy’u hunain beth sydd gan y digwyddiad i’w gynnig.”

I gael mwy o wybodaeth am Ddigwyddiad Tir Glas Brenhinol Cymru, ewch i www.royalwelshgrasslandevent.com