Plant yn cael mynd AM DDIM yng Ngŵyl Wanwyn eleni!

12 Ionawr 2016

Yn cael ei chynnal ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt ar 21 a 22 Mai, mae Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru yn ddathliad gwych penwythnos o hyd o dyddynnu a bywyd gwledig.

Mae’r ŵyl ddeuddydd, gyda’i rhaglen lawn mynd o adloniant, gweithgareddau addysgol i roi cynnig arnynt, arddangosfeydd a pherfformiadau prif gylch, yn cynnig y diwrnod allan perffaith i’r teulu.

Ac i wneud pethau hyd yn oed yn well i’r teuluoedd sy’n ymweld, bydd pob plentyn 16 oed ac iau yn cael mynediad AM DDIM eleni. Ar ben hynny, gellir prynu e-docynnau oedolion ar gyfer yr ŵyl ymlaen llaw am bris rhatach o £13 yr un - dyna arbediad o £2 y tocyn!

Plant yn cael mynd AM DDIM yng Ngŵyl Wanwyn eleni!

Gyda dros 1,300 o dda byw, dofednod a cheffylau, cannoedd o stondinau masnach, yr unig Brif Sioe Gŵn Agored a gynhelir yng Nghymru, gweithgareddau plant, ardal bwyd a diod, Gŵyl Rhedeg Gwlad Frenhinol Cymru, hen beiriannau, arwerthiant, hamdden cefn gwlad a llawer mwy, mae gan yr ŵyl rywbeth ar gyfer pawb beth bynnag fo’u diddordeb neu’u hoffter.

I gael mwy o wybodaeth, neu i gael eich e-docyn pris rhatach, ewch i www.cafc.cymru