Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru’n addo parhau i wneud newidiadau i aros yn llwyddiannus

14 Rhagfyr 2015

“Gallwn fod yn falch wrth inni edrych yn ôl ar flwyddyn lwyddiannus arall.” meddai Mr David Lewis, cadeirydd cyngor Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Yn ei sylwadau agoriadol i gyfarfod cyngor blynyddol y gymdeithas, meddai Mr Lewis “Mae’n bwysig ein bod yn myfyrio ynghylch y flwyddyn a fu, ac mae yna lawer y gallwn fod yn falch ohono.  Ond dylem hefyd chwilio am feysydd ble mae eto le i ddatblygu a herio’n hunain i wella’n barhaus fel ein bod yn cynnal ein safle fel y Gymdeithas Amaethyddol orau a threfnydd y sioe Amaethyddol orau yn y Deyrnas Unedig.”

Yn ei anerchiad i aelodau cyngor y gymdeithas, cytunai Mr John Davies, cadeirydd bwrdd cyfarwyddwyr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, â Mr Lewis ac eglurodd  “er gwaethaf ein llwyddiannau, rhaid inni aros yn ymwybodol o’r heriau sy’n wynebu’r diwydiant amaethyddol a digwyddiadau tebyg eraill”. 

“Gyda newidiadau i’r ffordd y gwneir taliadau fferm sengl a’r heriau sy’n wynebu’r sectorau cig coch a llaeth mae gennym yr hyn y mae rhai sylwebwyr yn ei ddisgrifio fel y storm berffaith. Wedi dweud hynny, mae llwyddiant tri digwyddiad y gymdeithas yn belydryn o obaith yn y byd anodd hwn.  Cyfle i ddathlu’r cyfan sydd orau yn Amaethyddiaeth Cymru.”

Mr David Lewis

Mr John T Davies

Ers cyfarfod y llynedd mae’r gymdeithas wedi cymryd camau breision iawn wrth wella effeithlonrwydd a chyflawni llwyddiant yn y byd cyflym sydd ohoni heddiw gyda’i dechnoleg newidiol a’i ddylanwadau byd-eang, yn cynnwys cyflwyno gwerthiant tocynnau electronig, i ddechrau cynlluniau i fuddsoddi yn ein seilwaith dŵr a charthion, i ddatblygu cronfa ddata’r gymdeithas i dalu arian gwobrwyo ar-lein ac i wella’r signal ffonau symudol yn ystod y digwyddiadau, i enwi ond ychydig.

“Mae llawer wedi newid, ond mae’n gwerthoedd craidd a’n traddodiadau wedi aros wrth galon pob newid ac fel cadeirydd y bwrdd mae’n rhoi hyder imi weld graddau’r egni a’r arweiniad sy’n cyflawni newid ac yn gwneud gwelliannau sylweddol i’r gymdeithas a’n digwyddiadau” meddai Mr Davies wedyn.

Serch hynny, mae llawer i’w wneud eto. “Rwyf yn parhau’n obeithiol ynghylch dyfodol y Gymdeithas.  Rydym mewn dwylo diogel a gyda chyngor doeth ein haelodau, cyngor, bwrdd a phwyllgorau ymgynghorol teimlaf yn sicr y byddwn yn dal i ddatblygu a thyfu’r sefydliad gwych hwn am flynyddoedd lawer i ddod.” addawodd Mr Davies.