Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn ethol Llywydd 2016

14 Rhagfyr 2015

Mae arwerthwr uchel ei barch o Gorwen wedi’i ethol yn swyddogol yn Llywydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar gyfer 2016.

Mae Mr W Richard Jones FLAA FRAgS, yr uwch arwerthwr, gwerthwr tir a phrisiwr yn Farmers Marts (R. G Jones) Ltd sydd â’u canolfan yn Nolgellau, wedi cymryd y swydd fawr ei bri ym mlwyddyn Meirionnydd fel sir nawdd y gymdeithas.

Y flwyddyn nesaf fydd y pumed tro y mae Meirionnydd wedi bod yn sir nawdd ers i Sioe Frenhinol Cymru ymsefydlu’n barhaol ar faes y sioe yn 1963. Y strwythur unigryw o siroedd nawdd a phwyllgorau ymgynghorol yw’r hyn sy’n gosod y gymdeithas ar wahân i eraill ac yn sicrhau bod pobl Cymru’n dal gafael ar berchenogaeth y digwyddiadau. Mae ymdrechion codi arian yr holl siroedd er 1963 wedi cyfrannu miliynau o bunnoedd sy’n cael eu buddsoddi’n ôl ym maes y sioe, gan ei wneud yn un o’r gorau yn Ewrop. Mae hyn wedi  creu ymdeimlad gwirioneddol o gydberchenogaeth ar ein safle.

Wedi’i gynnig yng nghyfarfod cyngor blynyddol y gymdeithas yr wythnos ddiwethaf gan Mr Alun Evans CBE DL FRAgS, cyn-Gadeirydd Cyngor Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, disgrifiwyd Richard, neu Dic fel y mae’n cael ei adnabod gan lawer, fel “nid dyn i sefyll yn llonydd”.

Yn ddyn prysur, bu Dic yn arwerthwr am 43 mlynedd ac mae wedi gwerthu miloedd lawer o ddefaid yn ystod ei yrfa. Ac yntau wedi bod yn Gadeirydd Pwyllgor Ymgynghorol Meirionnydd am dros 30 mlynedd ac yn stiward gwartheg yn Sioe Frenhinol Cymru am dros 40 mlynedd, mae cysylltiad Dic â’r gymdeithas yn un hirsefydlog ac mewn cydnabyddiaeth o hynny fe’i gwnaed yn Llywodraethwr Oes Er Anrhydedd ryw bedair blynedd yn ôl.

Wrth dderbyn ei swydd lywyddol, meddai Dic "er ein bod yn sir fechan, mae gennym galon fawr. Mae gennym sir hynod o hael ac rydym wedi codi dros £25,000 yn barod".

Mr Richard (Dic) Jones yn siarad yng nghyfarfod cyngor blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru newydd iddo gael ei ethol yn Llywydd 2016.

Mae gweithgareddau codi arian Meirionnydd wedi bod yn digwydd yn rheolaidd dros y flwyddyn ddiwethaf yn barod ac mae’r pwyllgor yn brysur ar hyn o bryd yn cwblhau’r cynlluniau ar gyfer Digwyddiad Tir Glas Brenhinol Cymru 2016, a fydd yn cael ei gynnal ar 9fed Mehefin 2016 ar Ystâd y Rhug, Corwen trwy ganiatâd caredig y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Newborough.

Mae’r gymdeithas yn edrych ymlaen yn fawr iawn at weithio gyda Dic Jones a holl dîm  Meirionnydd gydol 2016.