Bydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn dal i oleuo awyr y nos, gyda thân gwyllt!

26 Tachwedd 2015

Gyda llai nag wythnos i fynd nes y bydd maes y sioe yn Llanelwedd yn llawn ymwelwyr, da byw, a stondinau masnach, mae’r holl baratoadau munud olaf ar gyfer Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn cael eu rhoi yn eu lle.

Yn cael ei chynnal ddydd Llun a dydd Mawrth nesaf (30 Tachwedd a 1 Rhagfyr) mae gan y Ffair Aeaf raglen orlawn o gystadlaethau, dosbarthiadau, arddangosfeydd ac arddangosiadau dros y ddau ddiwrnod, a bydd yr ymwelwyr yn gallu mwynhau holl ddathliadau’r Nadolig a’r noson siopa Nadolig gyda’r hwyr ar y dydd Llun.

Sut bynnag, fel bob amser, rydym yn cael ein rheoli gan drefn natur, ac mae’r rhagolygon o dywydd gwyntog ddydd Llun yn golygu nad ydym bellach yn gallu cael yr arddangosfa tywyniad nos balwnau gwynt poeth.

Ond peidiwch â bod yn rhy siomedig - yn lle hynny, ac yn ôl yn dilyn y galw gan y cyhoedd, rydym wedi trefnu arddangosfa tân gwyllt syfrdanol arall ar gyfer y nos Lun am  6.30pm.

Ac nid dyna’r cyfan, ynghyd â’r cyfle i gael gwneud eich siopa Nadolig gyda stondinau sy’n tynnu dŵr o’ch dannedd yn y neuadd fwyd ac ym marchnad y ffermwyr a’r cannoedd o stondinau masnach, yn cynnwys y pafiliwn siopa ychwanegol yng nghanolfan yr aelodau, bydd yna hefyd gorau ysgol a chorau cymunedol lleol, cantorion enwog; Gwawr Edwards a Trystan Llŷr Griffiths, bandiau pres yn ymdeithio ac wrth gwrs, Siôn Corn yn y ffair er mwyn cael pawb yn hwyliau’r Nadolig.

 

Medd Will Hanks, Cyfarwyddwr Anrhydeddus y Ffair Aeaf: “Roedd y tywyniad balwnau yn wastad yn dibynnu ar y tywydd ac yn anffodus mae’r tywydd gwyntog a broffwydir wedi golygu na all fynd yn ei flaen.

“Serch hynny, rydym wrth ein bodd o gynnig cyfle arall i’n hymwelwyr weld arddangosfa tân gwyllt ardderchog am 6.30pm ar y nos Lun yn lle hynny.

“Bydd y ffair ar agor tan 7.30pm nos Lun, a gyda mwy o stondinau nag erioed o’r blaen, bydd yna ddigonedd o amser a chyfle i bawb fanteisio ar y siopa Nadolig gyda’r hwyr.

“Mae maes y sioe yn dechrau ymddangos yn wirioneddol Nadoligaidd gyda goleuadau Nadolig llawer gwell a choed Nadolig trawiadol yr olwg. Mae pethau’n mynd yn gyffrous iawn ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at eich croesawu chi i gyd i Ffair Aeaf wych arall.”

I gael mwy o wybodaeth am y Ffair Aeaf, neu i brynu’ch e-docynnau pris rhatach ar-lein, ewch i www.cafc.cymru