Nawdd i Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

18 Tachwedd 2015

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn falch iawn o barhau i gefnogi Ymddiriedolaeth Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield, sefydliad sy’n gwobrwyo unigolion â chyfleoedd sy’n gallu newid eu bywydau, gyda’r bwriad o ddatblygu arweinwyr sector amaethyddol ac arloeswyr y dyfodol.

Mae pob Ysgolor Nuffield yn gweithio o fewn y sector ffermio, y sector bwyd, y sector garddwriaeth neu’r sector gwledig ac yn ystod eu hastudiaethau 18 mis o hyd byddant yn ymgymryd â’u prosiect ymchwil yn eu maes diddordeb ac yn derbyn bwrsari i’w hannog i deithio am o leiaf wyth wythnos, gan ganiatáu cyfle iddynt astudio arferion a ddefnyddir dramor a gartref.

Unwaith eto, mae’r gymdeithas wrth ei bodd o noddi un o’r ymgeiswyr llwyddiannus, ochr yn ochr ag Ymddiriedolaeth Trehane, a chyhoeddwyd yn gynharach y mis hwn mai Ysgolor Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2016 fydd Anna Jones, a’i thestun dewisedig hi yw ‘Help neu Rwystr? Archwilio’r Sylw i Faterion Ffermio yn y Cyfryngau Newyddion’.

Fel rhan o’i hastudiaethau bydd Anna yn ymgymryd hefyd â Rhaglen Ffocws Byd-eang a fydd yn caniatáu iddi deithio gyda grŵp o ysgolorion rhyngwladol am saith wythnos ar raglen o ymweliadau sy’n rhychwantu chwe gwahanol gwlad ac yn ymdrin â chroestoriad eang o sectorau amaethyddol.

Mae’r gymdeithas yn edrych ymlaen yn fawr hefyd at dderbyn yr adroddiad terfynol gan Ysgolor 2014 Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Gail Lewis. Bydd Gail, y mae’i hadroddiad yn dwyn y teitl ‘Tirddaliadaeth Gynaliadwy i’r Ffermwr a’r Genhedlaeth nesaf’, yn cyflwyno’i chanfyddiadau i gyfarfod llawn Cyngor y gymdeithas ar ddydd Gwener 11 Rhagfyr. 

Yn y cyfamser, bydd Mr Aled Davies yn cael ei wahodd yn swyddogol i Ffair Aeaf y mis hwn i gael ei longyfarch yn ffurfiol ar ddod yn Ysgolor Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2015 gyda’i brosiect ymchwil ar 'Dewisiadau eraill yn lle gwrthfiotigau mewn amaethyddiaeth'.

“Mae’r gymdeithas yn teimlo’n gryf iawn ynghylch annog a chefnogi addysg ac ymchwil o fewn y diwydiant amaeth a diwydiannau’r tir yng Nghymru” meddai Steve Hughson, Prif Weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

“Mae darparu’r bwrsari a’r cyfle i unigolyn ddod yn Ysgolor Ffermio Nuffield yn sicrhau bod ein diwydiannau gwledig yn dal i wella ac yn elwa ar eu hymchwil a’u dysg.”

“Dymunwn bob hwyl i bob un o’r ysgolorion ar eu hastudiaethau ac edrychwn ymlaen at dderbyn eu hadroddiadau pan gânt eu cyhoeddi.”

 

Nawdd i Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

 

Tachwedd 2015

 

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn falch iawn o barhau i gefnogi Ymddiriedolaeth Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield, sefydliad sy’n gwobrwyo unigolion â chyfleoedd sy’n gallu newid eu bywydau, gyda’r bwriad o ddatblygu arweinwyr sector amaethyddol ac arloeswyr y dyfodol.

 

Mae pob Ysgolor Nuffield yn gweithio o fewn y sector ffermio, y sector bwyd, y sector garddwriaeth neu’r sector gwledig ac yn ystod eu hastudiaethau 18 mis o hyd byddant yn ymgymryd â’u prosiect ymchwil yn eu maes diddordeb ac yn derbyn bwrsari i’w hannog i deithio am o leiaf wyth wythnos, gan ganiatáu cyfle iddynt astudio arferion a ddefnyddir dramor a gartref.

 

Unwaith eto, mae’r gymdeithas wrth ei bodd o noddi un o’r ymgeiswyr llwyddiannus, ochr yn ochr ag Ymddiriedolaeth Trehane, a chyhoeddwyd yn gynharach y mis hwn mai Ysgolor Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2016 fydd Anna Jones, a’i thestun dewisedig hi yw ‘Help neu Rwystr? Archwilio’r Sylw i Faterion Ffermio yn y Cyfryngau Newyddion’.

 

Fel rhan o’i hastudiaethau bydd Anna yn ymgymryd hefyd â Rhaglen Ffocws Byd-eang a fydd yn caniatáu iddi deithio gyda grŵp o ysgolorion rhyngwladol am saith wythnos ar raglen o ymweliadau sy’n rhychwantu chwe gwahanol gwlad ac yn ymdrin â chroestoriad eang o sectorau amaethyddol.

 

Mae’r gymdeithas yn edrych ymlaen yn fawr hefyd at dderbyn yr adroddiad terfynol gan Ysgolor 2014 Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Gail Lewis. Bydd Gail, y mae’i hadroddiad yn dwyn y teitl ‘Tirddaliadaeth Gynaliadwy i’r Ffermwr a’r Genhedlaeth nesaf’, yn cyflwyno’i chanfyddiadau i gyfarfod llawn Cyngor y gymdeithas ar ddydd Gwener 11 Rhagfyr. 

 

Yn y cyfamser, bydd Mr Aled Davies yn cael ei wahodd yn swyddogol i Ffair Aeaf y mis hwn i gael ei longyfarch yn ffurfiol ar ddod yn Ysgolor Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2015 gyda’i brosiect ymchwil ar 'Dewisiadau eraill yn lle gwrthfiotigau mewn amaethyddiaeth'.

 

“Mae’r gymdeithas yn teimlo’n gryf iawn ynghylch annog a chefnogi addysg ac ymchwil o fewn y diwydiant amaeth a diwydiannau’r tir yng Nghymru” meddai Steve Hughson, Prif Weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

 

“Mae darparu’r bwrsari a’r cyfle i unigolyn ddod yn Ysgolor Ffermio Nuffield yn sicrhau bod ein diwydiannau gwledig yn dal i wella ac yn elwa ar eu hymchwil a’u dysg.”

 

“Dymunwn bob hwyl i bob un o’r ysgolorion ar eu hastudiaethau ac edrychwn ymlaen at dderbyn eu hadroddiadau pan gânt eu cyhoeddi.”