Ffermwr mynydd o Bowys i dderbyn Gwobr Goffa John Gittins

18 Tachwedd 2015

Mae un o’r gwobrau mwyaf ei bri yn amaethyddiaeth Cymru, Gwobr Goffa John Gittins am gyfraniad nodedig at ddiwydiant defaid Cymru, wedi’i hennill eleni gan Mr R Alwyn Rees o Fachynlleth, Powys.

Mae diddordeb Alwyn Rees mewn gwaith gwella genetig wedi arwain at ddatblygiadau a gwelliannau sylweddol i’w ddiadell gynefin o Ddefaid Mynydd Cymreig. Ac yntau wedi ennill nifer o anrhydeddau, yn cynnwys gwerthu hwrdd am £23,000, y pris uchaf erioed, yn 2011 a’r pris cyfartalog uchaf a gofnodwyd am gorlannaid o hyrddod am £6,200/y pen yn 2014, mae diadell Mr Rees yn un o’r prif ddiadelloedd defaid Mynydd Cymreig yng Nghymru.

Mae Mr Rees yn gredwr cryf bod bugeiliaid diadelloedd cynefin o ddefaid mynydd ag angen mwy o fedr a dealltwriaeth o’r diwydiant i wella geneteg diadell. Mae’n credu bod y bridiau hyn wedi’u seilio ar raglenni bridio traddodiadol sy’n galluogi’r defaid i esblygu a ffynnu yn eu hamgylchoedd naturiol.

Gyda’i frwdfrydedd dros y diwydiant, mae Mr Rees wedi ymgymryd ag amrywiol swyddi, yn cynnwys bod yn aelod o Gymdeithas y Defaid Mynydd Cymreig, yn gadeirydd Cymdeithas Defaid Mynydd Cymreig Meirionnydd, yn feirniad yn adran Defaid Mynydd Cymreig yn Sioe Frenhinol Cymru ac yn adran Bridiau Mynydd Ŵyn Cigydd y Ffair Aeaf. Cafodd Mr Rees ei wneud yn gymrawd o Gyngor Dyfarniadau’r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol (CARAS) yn gynharach eleni ac mae hefyd yn Gadeirydd Digwyddiad Tir Glas Brenhinol Cymru 2016 sy’n cael ei gynnal gan sir nawdd Meirionnydd ar 9 Mehefin 2016.

Gwynne Davies, yn cynrychioli Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Kevin Parry, o Gymdeithas y Bridwyr Defaid Miwl Cymreig a Paul Wozencraft, o Gymdeithas Ddefaid Genedlaethol Cymru oedd panel y beirniad ar gyfer gwobr eleni.

Fe wnaethant y sylw fod ansawdd pob un o’r ymgeiswyr yn drawiadol iawn a’r gorchwyl o lunio rhestr fer yn un anodd iawn. “Ar ôl cyfweld ymgeiswyr eithriadol daethom i’r casgliad unfrydol mai’r enillydd eleni, ac yntau’n stocmon ac yn fugail o’r safon uchaf, gyda brwdfrydedd dros y diwydiant amaethyddol a’r diwydiant defaid, fyddai Mr Alwyn Rees.”

Byddir yn cyflwyno’r wobr i Mr Rees ar ddydd Llun 30 Tachwedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.