Enillwyr Bwrsari Cynhadledd Ffermio Rhydychen Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

18 Tachwedd 2015

Unwaith eto mae Bwrsari Cynhadledd Ffermio Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi’i ddyfarnu i ddau ymgeisydd.

Yr enillwyr yw Mr Carwyn Rees o Lanymddyfri, Sir Gaerfyrddin a Miss Abigail Reader o Wenfô, Caerdydd.

“Roedd pob un o chwe ymgeisydd eleni wedi creu argraff fawr ac yn dangos llawer iawn o frwdfrydedd a hyder yn nyfodol y sector amaethyddol ac ymrwymiad teyrngar i’w cymunedau lleol a thu hwnt.” meddai’r beirniaid, Mrs Menna Evans a Mr Chris Hanks, yn eu hadroddiad. 

“Roedd yn benderfyniad anodd, ond mae’r bwrsari wedi’i ddyfarnu i ddau ymgeisydd rhagorol a theilwng iawn, yr oedd y ddau ohonynt o safon uchel a byddant yn fwy na digon galluog i gyfrannu’n hyderus ac yn gadarnhaol at y gynhadledd.”

Mae Cynhadledd Rhydychen, sy’n cael ei chynnal yn gynnar ym mis Ionawr bob blwyddyn, yn un o’r pwysicaf o’i math, gan ddod â ffermwyr, gwleidyddion, gwyddonwyr ac eraill at ei gilydd i drafod datblygiad y diwydiant amaethyddol yn y dyfodol. Bydd nifer o siaradwyr dylanwadol ac uchel eu proffil yng nghynhadledd 2016 a byddant yn cynnwys Prif Weithredwr Cynorthwyol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Mr Aled Jones.

I fod yn gymwys ar gyfer y wobr rhaid i ymgeiswyr fod rhwng 25 a 35 mlwydd oed ac yn gweithio yn un o ddiwydiannau’r tir. 

Bydd yr enillwyr ill dau’n cael eu gwahodd i ysgrifennu erthygl ar gyfer Blwyddlyfr Sioe Frenhinol Cymru 2016 a byddant yn derbyn eu gwobrau ar ddydd Llun 30 Tachwedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.

Enillwyr Bwrsari Cynhadledd Ffermio Rhydychen Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

 

Tachwedd 2015

 

Unwaith eto mae Bwrsari Cynhadledd Ffermio Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi’i ddyfarnu i ddau ymgeisydd.

 

Yr enillwyr yw Mr Carwyn Rees o Lanymddyfri, Sir Gaerfyrddin a Miss Abigail Reader o Wenfô, Caerdydd.

 

“Roedd pob un o chwe ymgeisydd eleni wedi creu argraff fawr ac yn dangos llawer iawn o frwdfrydedd a hyder yn nyfodol y sector amaethyddol ac ymrwymiad teyrngar i’w cymunedau lleol a thu hwnt.” meddai’r beirniaid, Mrs Menna Evans a Mr Chris Hanks, yn eu hadroddiad. 

 

“Roedd yn benderfyniad anodd, ond mae’r bwrsari wedi’i ddyfarnu i ddau ymgeisydd rhagorol a theilwng iawn, yr oedd y ddau ohonynt o safon uchel a byddant yn fwy na digon galluog i gyfrannu’n hyderus ac yn gadarnhaol at y gynhadledd.”

 

Mae Cynhadledd Rhydychen, sy’n cael ei chynnal yn gynnar ym mis Ionawr bob blwyddyn, yn un o’r pwysicaf o’i math, gan ddod â ffermwyr, gwleidyddion, gwyddonwyr ac eraill at ei gilydd i drafod datblygiad y diwydiant amaethyddol yn y dyfodol. Bydd nifer o siaradwyr dylanwadol ac uchel eu proffil yng nghynhadledd 2016 a byddant yn cynnwys Prif Weithredwr Cynorthwyol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Mr Aled Jones.


I fod yn gymwys ar gyfer y wobr rhaid i ymgeiswyr fod rhwng 25 a 35 mlwydd oed ac yn gweithio yn un o ddiwydiannau’r tir. 

 

Bydd yr enillwyr ill dau’n cael eu gwahodd i ysgrifennu erthygl ar gyfer Blwyddlyfr Sioe Frenhinol Cymru 2016 a byddant yn derbyn eu gwobrau ar ddydd Llun 30 Tachwedd yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.