Siopa Nadolig yn y Ffair Aeaf

9 Tachwedd 2015

Pa un a ydych yn chwilio am anrheg unigryw i rywun arbennig, rhywfaint o ddanteithion blasus at y Nadolig neu rywbeth i lenwi hosan ar gyfer y plant neu ddim ond trît i chi eich hun, Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yw’r lle i wneud eich siopa Nadolig.

Bydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru’n cael ei chynnal ar ddydd Llun 30 Tachwedd a dydd Mawrth 1 Rhagfyr ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt ac ynghyd â’r rhaglen orlawn arferol o gystadlaethau, dosbarthiadau, arddangosfeydd a dathliadau’r Nadolig, y ffair deuddydd yw’r lle perffaith i gael anrhegion Nadolig gwreiddiol a pherffaith.

Bydd yna bafiliwn siopa newydd yn Ffair Aeaf eleni hefyd, wedi’i leoli yng Nghanolfan yr Aelodau, sydd ynghyd â’r neuaddau anrhegion, canolfannau crefft, y pafiliynau siopa presennol, marchnad y ffermwyr a’r neuadd fwyd, yn golygu y bydd digonedd o gyfle i gael eich siopa Nadolig wedi’i wneud i gyd ar un tro.

Yn dilyn llwyddiant y llynedd, bydd y ffair yn agor ei drysau i’r cyhoedd am ddim unwaith eto ar ôl 4 pm ar y nos Lun ar gyfer noson siopa Nadolig gyda’r hwyr. Bydd ymwelwyr ar y nos Lun hefyd yn gallu mwynhau chwilota’r arddangosiadau a’r arddangosfeydd, gwrando ar y corau a’r bandiau’n perfformio ledled maes y sioe, ac wrth gwrs fe all ein hymwelwyr iau fod yn ddigon ffodus i gwrdd â Siôn Corn hefyd (yn Nhŷ Ynys Môn o 4.30pm - 6pm).

I goroni’r cyfan, wrth iddi nosi, bydd yr ymwelwyr yn cael eu diddanu gan arddangosfa tywyniad nos drawiadol. Wedi’i ffurfio o glwstwr o falwnau gwynt poeth trawiadol ac urddasol, mae’r arddangosfa tywyniad nos yn goleuo awyr y nos mewn amseriad â cherddoriaeth i greu sbectacl awr o hyd sydd i’w weld o bob rhan o faes y sioe.

Prynwch eich e-docynnau pris rhatach ar gyfer y Ffair Aeaf ar-lein yn awr. I gael mwy o wybodaeth ewch i www.cafc.cymru