Bydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn goleuo awyr y nos

6 Tachwedd 2015

Gyda’r Ffair Aeaf bron ar ein gwarthaf, mae plant ysgol lleol a’u teuluoedd wedi mwynhau noson ragolwg o’r arddangosfa Tywyniad Nos y mae disgwyl eiddgar amdani ac a fydd yn rhan o’r adloniant ar nos Lun y ffair.

Yn cael ei chynnal ar ddydd Llun 30 Tachwedd a dydd Mawrth 1 Rhagfyr, mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru, a gynhelir bob blwyddyn, yn dechrau’r Nadolig mewn steil ac mae’n atyniad mawr i selogion byd amaeth ac i’r siopwr Nadolig chwaethus fel ei gilydd.

Plant ysgolion cynradd lleol yn mwynhau rhagolwg o’r balwnau gwynt poeth sy’n ymddangos yn yr arddangosfa Tywyniad Nos yn Ffair Aeaf eleni.

Yn dilyn llwyddiant y llynedd, bydd y ffair unwaith eto’n agor ei drysau i’r cyhoedd am ddim ar ôl 4pm ar y nos Lun ar gyfer noson siopa Nadolig gyda’r hwyr.

Yn ogystal ar y nos Lun bydd ymwelwyr yn gallu mwynhau chwilota’r arddangosiadau a’r arddangosfeydd, gwrando ar y corau a’r bandiau’n perfformio ledled maes y sioe, ac wrth gwrs fe all ein hymwelwyr iau fod yn ddigon ffodus i gwrdd â Siôn Corn hefyd (yn Nhŷ Ynys Môn o 4.30pm – 6pm).

Ond bydd uchafbwynt y noson pan ddaw’r nos. Am 6.30pm bydd yr arddangosfa tywyniad nos drawiadol yn dechrau ym mhrif gylch maes y sioe. Wedi’i ffurfio o glwstwr o falwnau gwynt poeth trawiadol ac urddasol, bydd yr arddangosfa’n goleuo awyr y nos mewn amseriad â cherddoriaeth i greu sioe awr o hyd sydd i’w gweld o bob rhan o faes y sioe.

Yn ystod y noson ragolwg gwahoddwyd teuluoedd lleol i ddod yn agos, a hyd yn oed i chwarae y tu mewn i un o’r balwnau gwynt poeth a fydd yn cymryd rhan yn yr arddangosfa Tywyniad Nos.

  

Ar ôl mwynhau cwpanaid cynhesol o siocled poeth, heriodd y plant y glaw a gwylio wrth i’r  llosgyddion gael eu cynnau, gan oleuo maes y sioe yn ddramatig. Cipolwg gwych ymlaen llaw ar yr hyn a fydd ar gynnig, serch yn fwy ac yn well, yn y ffair ar y nos Lun.

Gyda llawer yn cyfeirio ati fel y sioe stoc ddethol orau yn Ewrop, mae gyda’r Ffair Aeaf raglen orlawn o gystadlaethau, dosbarthiadau, arddangosfeydd ac arddangosiadau, ynghyd â goreuon cynhyrchwyr bwyd Cymru yn y neuadd fwyd a marchnad Nadolig y ffermwyr, a channoedd o stondinau masnach i’w chwilota.

I gael mwy o wybodaeth am y Ffair Aeaf, neu i brynu’ch e-docynnau pris rhatach ar-lein, ewch i www.cafc.cymru

*Sylwch os gwelwch yn dda, mae’r arddangosfa tywyniad nos yn dibynnu ar y tywydd ac ni fydd yn gallu mynd ymlaen mewn gwyntoedd cryf