Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

29 Hydref 2015

Gydag ychydig dros fis i fynd hyd nes y bydd maes y sioe yn Llanelwedd yn llawn ymwelwyr, arddangoswyr a da byw gwych, mae’r paratoadau blynyddol at Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn dod at ei gilydd yn berffaith.

Wedi’i chynnal gyntaf yn 1990 a dim ond yn ddigwyddiad undydd cymharol fach yn wreiddiol, mae llawer yn cyfeirio at Ffair Aeaf Frenhinol Cymru bellach fel y sioe stoc ddethol orau yn Ewrop ac mae wedi hen ennill ei phlwyf fel un o’r atyniadau mwyaf poblogaidd ar galendr sioeau amaethyddol Prydain. Mae stocmyn blaenllaw o bob rhan o’r Deyrnas Unedig yn cystadlu am y prif wobrau yn y dosbarthiadau a’r cystadlaethau gyda thros 33,000 o ymwelwyr yn mynychu’r achlysur deuddydd y llynedd.

   

Gyda thros 1,300 o wartheg, defaid, moch a cheffylau yn ogystal â thros 160 o gynigion yn y dosbarthiadau carcas ŵyn, mae’r gwobrau arobryn yn barod ar gyfer gwerth deuddydd gwych o gystadlaethau.

Bydd Ffair eleni’n cael ei hagor yn swyddogol gan Mr Gwyn Williams FRICS FAAV o RG & RB Williams Auctioneers Ltd, cwmni a leolir yn Y Rhosan ar Wy ger sir nawdd Gwent. Bydd y seremoni agoriadol yn cael ei chynnal i fyny’r grisiau yn y Pafiliwn Rhyngwladol am 10.30 y bore ar ddydd Llun 30 Tachwedd.

Yn dilyn yr agoriad swyddogol ceir cyflwyniadau Gwobr Goffa John Gittins 2015, Bwrsari Cynhadledd Ffermio Rhydychen CAFC 2015, Gwobr Ysgoloriaeth Ffermio CAFC/Nuffield 2015 a’r Gystadleuaeth Celf a Dylunio i Blant (enillydd dylunio cerdyn Nadolig 2015).
Ynghyd â’r rhaglen orlawn arferol o gystadlaethau, dosbarthiadau, arddangosfeydd ac arddangosiadau bydd y Ffair ddeuddydd yn llawn dop o ddathliadau’r Nadolig, yn cynnwys siopa gyda’r hwyr am ddim ac arddangosfa tywyniad nos balwnau gwynt poeth anhygoel ar y nos Lun.

Draw oddi wrth y cylchoedd beirniadu mae goreuon cynhyrchwyr bwyd Cymru yn arddangos eu cynnyrch a bydd siopwyr Nadolig yn gallu chwilota cannoedd o stondinau masnach, arddangosiadau ac arddangosfeydd.

Prynwch eich e-docynnau pris rhatach ar gyfer y Ffair Aeaf ar-lein yn awr. I gael mwy o wybodaeth ewch i www.cafc.cymru