Yn galw pob cneifiwr iau!

14 Medi 2015

Gwahoddir cneifwyr iau o bob cwr o Gymru i wneud cais am Ysgoloriaeth Goffa Louise Owen Sioe Frenhinol Cymru y flwyddyn nesaf.

Edward Davies yn derbyn Ysgoloriaeth Goffa Louise Owen Sioe Frenhinol Cymru yn Sioe Frenhinol Cymru 2015 gan Norton, Senen a Sarah Owen.

Bydd yr ysgoloriaeth o £1,000 yn cael ei dyfarnu i’r cneifiwr iau yng Nghymru sy’n dangos yr addewid mwyaf a bydd yn cael ei defnyddio i helpu i ariannu taith i Seland Newydd yn hydref 2016. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn hyfforddiant uwch a bydd yn gweithio gyda chontractwr cneifio a drefnir ymlaen llaw.

Roedd Louise yn fedrus iawn yn trin gwlân a theithiodd yn helaeth ar draws y byd. Er cof amdani, sefydlodd teulu Louise Ysgoloriaeth Goffa Louise Owen i roi cyfle i gneifiwr iau ddatblygu a hybu’i sgiliau mewn cneifio.

Edward Davies o Lanwddyn, Powys oedd y cyntaf un i dderbyn Ysgoloriaeth Goffa Louise Owen Sioe Frenhinol Cymru a chyflwynwyd ei dystysgrif iddo yn Sioe Frenhinol Cymru eleni.

“Rydym yn wir ddiolchgar am haelioni teulu Louise ac rydym yn falch iawn y bydd cneifwyr ifanc addawol yn cael budd o’r cyfle anhygoel yma” medd Mr Peter Guthrie, Cadeirydd Pwyllgor Cneifio Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Gellir cael mwy o fanylion am yr ysgoloriaeth a ffurflenni cais gan:

Tracy Powell, Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys, LD2 3SY (tracy@rwas.co.uk).

Dyddiad cau ceisiadau ar gyfer ysgoloriaeth y flwyddyn nesaf yw 1 Hydref 2015.