Pencampwriaethau Aredig a Phlygu Gwrych Cymru Gyfan

9 Medi 2015

Yn ddiweddarach y mis hwn, bydd cornel brydferth o Sir Benfro yn croesawu 56ed Bencampwriaethau Aredig a Phlygu Gwrych Cymru Gyfan.

Mae’r pencampwriaethau’n cael eu cynnal ar ddydd Sadwrn 26 Medi ar Fferm Paskeston, Cosheston, ger Doc Penfro yn ne Sir Benfro. Mae’r safle’n darparu tir aredig da ac mae wedi’i gynnig yn garedig gan ddau frawd sy’n amaethu, David a Hugh James o Fferm Langdon Mill, Cilgeti, sydd hefyd yn Gyd-Lywyddion y Pencampwriaethau, a fydd yn cael eu croesawu eleni gan Gymdeithas Aredig De Penfro.

Ar y diwrnod bydd cystadleuwyr o bob rhan o Ewrop yn ymryson mewn cystadlaethau plygu gwrych a ffensio ynghyd ag 11 cystadleuaeth aredig, yn cynnwys dosbarthiadau arddull aredig byd, dosbarthiadau peiriannau tras a chlasurol a chystadlaethau aredig â cheffyl. Mae llawer o’r dosbarthiadau’n cynnig y cyfle i gymhwyso ar gyfer cystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol eraill. Eleni’n arbennig bydd aradwyr yr arddull agored a thras yn ymgiprys am y cyfle i gymhwyso ar gyfer Pencampwriaethau Aredig Gornest y Byd a Pheiriannau Tras y Byd, y ddwy’n cael eu cynnal yng Nghaerefrog y flwyddyn nesaf.

Bydd atyniadau eraill ar y diwrnod yn cynnwys y stondinau masnach, arddangosfa peiriannau tras yn gweithio a chystadlaethau cnydau a gwreiddiau. Bydd yna hefyd brosiect “Tyfwyd yn Sir Benfro” arbennig, cydweithrediad rhwng Cyngor Sir Benfro a Chymdeithas Amaethyddol Sir Benfro sydd, trwy weithgareddau ac arddangosion, yn addysgu plant ysgolion cynradd am ffermio a bwyd. Yn ogystal bydd yna arddangosfa cŵn adara ddifyr ac addysgiadol yn rhoi cipolwg i ymwelwyr ar yr hyn y mae’n ei gymryd i hyfforddi ci adara ar gyfer y maes.


Pryd:   

Dydd Sadwrn 26 Medi, cystadlaethau’n dechrau am 10 y bore

Ble:   

Fferm Paskeston
Cosheston
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 4SF

Prisiau:  

Aelodau – am ddim
Oedolion - £8
Rhai 11-16 mlwydd oed - £4
Rhai dan 11 – am ddim

Mwy o fanylion: 

Cysylltwch â’r ysgrifennydd lleol, Gordon Harries ar 01834 870148