E-docynnau ar gyfer y Ffair Aeaf ar gael yn awr

2 Medi 2015

Wedi i e-docynnau gael eu lansio ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru yr haf yma, mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn falch o gyhoeddi eich bod yn awr yn gallu prynu e-docynnau rhatach eu pris i’r Ffair Aeaf.

Mae’r ffordd gyflym a hawdd yma o brynu tocynnau cyn y digwyddiad nid yn unig yn caniatáu i ymwelwyr gael mynediad i’r Ffair Aeaf yn rhatach, ond byddan nhw hefyd yn derbyn eu tocynnau ar unwaith trwy e-bost, yn barod i’w printio ac i ddod â nhw gyda nhw ar y diwrnod.

Am y tro cyntaf, mae ymwelwyr â Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn gallu archebu e-docynnau i’r ffair ar-lein yn awr.

Gyda’r e-docynnau’n cael eu hanfon allan ar unwaith yn awr, mae ymwelwyr yn gallu prynu tocynnau hyd at yr union adeg y mae’r Ffair Aeaf yn dechrau ac mae’n caniatáu i ninnau ddileu’r angen am y tâl gweinyddol.

“Roedd y system e-docynnau newydd ei chyflwyno ar gyfer ein sioe haf yn llwyddiant mawr ac rydym yn falch dros ben o roi’r system ar waith ar gyfer ein digwyddiadau eraill” medd Aled Jones, Prif Weithredwr Cynorthwyol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru. “Mae ymwelwyr â’r Ffair Aeaf bellach yn gallu prynu e-docynnau pris rhatach ar-lein, eu printio yng nghysur eu cartref eu hunain ac osgoi unrhyw giwiau wrth y giât pan fyddan nhw’n cyrraedd maes y sioe.”

Ynghyd â’r dosbarthiadau da byw bythol-boblogaidd, mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru, a gynhelir yn flynyddol, â chystadlaethau hefyd ar gyfer cynnyrch a gwaith llaw, dofednod, garddwriaeth, cwrw a seidr, cig, selsig a chaws, felly mae yna rywbeth i bawb gymryd rhan ynddo.

Draw oddi wrth y cylchoedd beirniadu bydd goreuon cynhyrchwyr bwyd Cymru yn arddangos eu cynnyrch a bydd siopwyr Nadolig yn gallu chwilota cannoedd o stondinau masnach, arddangosiadau, arddangosfeydd ac atyniadau. Cofiwch, mae yna siopa gyda’r hwyr ar y nos Lun gyda mynediad am ddim ar ôl 4pm.

Prynwch eich e-docynnau pris rhatach i’r Ffair Aeaf ar-lein yn awr. I gael mwy o wybodaeth ewch i www.cafc.cymru