Dros £25,000 o arian gwobrwyo ar gael yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru eleni

27 Awst 2015

Yn cael ei chyfrif yn uchel fel un o’r digwyddiadau anifeiliaid tew gorau yn Ewrop, mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn awyddus unwaith eto i ddenu’r arddangosion da byw gorau o bob cwr o’r wlad, i gyd yn cystadlu am eu cyfran o dros £25,000 o’r cyfanswm arian gwobrwyo sydd ar gael yn ystod y digwyddiad deuddydd.

Bydd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2015, a ddathlodd ei chwarter canmlwyddiant y llynedd, yn cael ei chynnal ar faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt ar ddydd Llun, 30 Tachwedd a dydd Mawrth, 1 Rhagfyr.

Eleni mae’r gwobrwyon ariannol ar gyfer prif bencampwriaethau’r ffair wedi’u cynyddu o bron 230% gydag arian gwobrwyo Pencampwriaeth y gwartheg yr uchaf bellach o unrhyw un o brif ddigwyddiadau da tew y Deyrnas Unedig.

Bydd arian gwobrwyo pencampwriaethau 2015 fel a ganlyn:

• Prif Bencampwr y Gwartheg: £1,250 a £750 i enillydd y gil-wobr
• Prif Bencampwr y Defaid: £200 a £100 i enillydd y gil-wobr
• Prif Bencampwr Unigol Carcasau Ŵyn: £100 a £50 i enillydd y gil-wobr
• Prif Bencampwr Unigol y Moch: £100 a £50 i enillydd y gil-wobr
• Prif Bencampwr y Ceffylau: £250 a £150 i enillydd y gil-wobr

Meddai Prif Weithredwr Cynorthwyol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Aled Jones: "Rydym yn gyffrous iawn ynghylch y cynnydd yn yr arian gwobrwyo ar gynnig ac rydym yn awyddus i annog nifer dda o gynigion ym mhob adran. Mae’n hymrwymiad i gynnig gwobrau ac anrhydeddau gwych yr un mor gryf â’n dyhead i barhau i ddenu anifeiliaid gwych i’r Ffair Aeaf."

Yn adran y gwartheg eleni bydd dosbarthiadau newydd yn cael eu cyflwyno yn adran yr heffrod ac yn adran y bustych ar gyfer yr anifail gorau wedi’i brynu mewn arwerthiant am lai na £1,400, a Chystadleuaeth Dewis Cigydd newydd. Yn adran y defaid, mae’r dosbarth Diadell Fynydd yn yr adran Bridiau Mynydd Cymreig Pur wedi’i ailgyflwyno.

Prif Bencampwr y Gwartheg Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2014
Sarkley Ilomena, heffer Limousin bedigri, wedi’i magu a’i harddangos gan E. H. Pennie a’i Fab o Landysul, Trefaldwyn. Fe’i gwerthwyd am £5,100 i Mr J Mulholland o Gaerliwelydd

“Mae cynllunio a threfnu’r Ffair Aeaf yn digwydd drwy gydol y flwyddyn ac rydym yn gweithio’n galed yn barhaus i gadw’r cystadlaethau a’r dosbarthiadau’n ffres a diddorol i’r arddangoswyr, ymwelwyr a darpar brynwyr sy’n mynychu’r ffair.” medd Cyfarwyddwr Anrhydeddus y Ffair Aeaf, Will Hanks.

“Roedd ffair y llynedd yn llwyddiant ysgubol, gydag arddangosion da byw eithriadol a’r dyrfa fwyaf erioed. Eleni rydym yn anelu at gynnig yr un profiad gwych i bob un o’n hymwelwyr a byddwn yn ailadrodd y siopa gyda’r hwyr llwyddiannus iawn unwaith eto ar y nos Lun, gyda mynediad am ddim i’r ffair ar ôl 4pm a pheth wmbredd o atyniadau tymhorol ar gynnig.”

Bydd yr atodlen dda byw gyda manylion dros 200 o ddosbarthiadau, gwobrau arbennig a phencampwriaethau, ar gael ddiwedd mis Medi a’r dyddiad cau ar gyfer derbyn cynigion yw 21 Hydref 2015.

Ynghyd â’r dosbarthiadau da byw bythol-boblogaidd, mae’r ffair hefyd yn cynnal cystadlaethau ar gyfer cynnyrch a gwaith llaw, dofednod, garddwriaeth, cwrw a seidr, cig, selsig a chaws, felly mae yna rywbeth i bawb gymryd rhan ynddo.

Draw oddi wrth y cylchoedd beirniadu bydd goreuon cynhyrchwyr bwyd Cymru yn arddangos eu cynnyrch a bydd siopwyr Nadolig yn gallu chwilota cannoedd o stondinau masnach, arddangosiadau, arddangosfeydd ac atyniadau.

Prynwch eich e-docynnau pris rhatach i’r Ffair Aeaf ar-lein yn awr. I gael mwy o wybodaeth ewch i www.cafc.cymru