Llwyddiant Cneifio i Gymru

26 Mehefin 2015

Dechreuodd y llwyddiant yn Sioe’r Royal Bath and West ar 28 a 29 Mai yn y Bencampwriaeth Cneifio â Gwellau Chwe Gwlad gyntaf erioed, ble cafodd Elfed Jackson o Fethesda a Gareth Owen o Feddgelert fuddugoliaeth fawr, gyda’u cyd-aelodau yn y tîm Richard Jones o Gorwen a Gareth Daniel o Fachynlleth hefyd yn ennill eu gornest brawf â pheiriant gyntaf yn erbyn Lloegr.

Daeth Gareth Daniel a Richard Jones yn ail ac yn drydydd hefyd ym Mhencampwriaeth Agored Gwellau Aur Lister.

Yn gynharach yn yr wythnos roedd Richard Jones wedi ennill rownd derfynol agored gystadleuol iawn yn Sioe Sir Northumberland.

Yn nesaf daeth Pencampwriaethau Cneifio a Thrin Gwlân Iwerddon Gyfan a Rhyngwladol a gynhaliwyd ar Ystâd An Grianan yn Burt, Sir Donegal yn ôl ar 30 a 31 Mai.

Enillodd Gareth Owen y Gystadleuaeth Cneifio â Gwellau Agored gref iawn, yn trechu’i gyfaill agos Elfed Jackson, a ddaeth yn ail, o drwch blewyn – gorchest ardderchog yn Iwerddon ble mae’r cystadlaethau gwellau yn gryf iawn bob amser. Gyda’i gilydd bu’r pâr yn cystadlu mewn gornest Brawf Cneifio â Gwellau yn erbyn Iwerddon, gan ei hennill.

Enillodd y cneifiwr â pheiriant, Richard Jones, enillydd gwobr Personoliaeth Cneifio’r Flwyddyn Lister 2014, y Gystadleuaeth Cneifio Agored Ryngwladol hefyd gyda chneifiad syfrdanol i wrthsefyll Ivan Scott o Iwerddon, a ddaeth yn ail. Daeth Gareth Daniel yn bedwerydd parchus iawn.

Richard Jones yn cystadlu ym Mhencampwriaethau’r Chwe Gwlad ym Mhencampwriaethau Cneifio a Thrin Gwlân Iwerddon Gyfan a Rhyngwladol

Parhaodd y llwyddiant gyda Gwenan Paewai, gynt o Gorwen a Bronwen Tango o Frynbuga yn ennill yr ornest brawf trin gwlân yn erbyn Iwerddon.

Daeth y gamp fwyaf ar y dydd Sul gyda thîm Cymru, sef Ian Jones o Lanfair-ym-Muallt, Richard Jones a Gareth Daniel yn cadw teitl y Chwe Gwlad am y bedwaredd flwyddyn yn yr hyn a oedd yn un o’r Pencampwriaethau Chwe Gwlad cryfaf am flynyddoedd lawer. Enillodd Cymru yr ornest pan gynhaliwyd hi gyntaf yn 1963, a bellach mae wedi ennill 14 o weithiau.

Cystadleuwyr o Gymru oedd gryfaf hefyd yn y cystadlaethau cneifio yn y Royal Three Counties (12-14 Mehefin) yn gynharach y mis hwn gyda buddugoliaethau yn nhri o’r pedwar dosbarth peiriant gydag Aled Jones o Lanfair-ym-Muallt yn ennill y dosbarth Canolradd yn ogystal â’r dosbarth Iau a Richard Jones yn ennill y gystadleuaeth Agored, drwch blewyn o flaen ei gyd-aelod yn nhîm Cymru, Ian Jones.

O drwch blewyn methodd Robyn Charlton o Lanandras â sicrhau’r safle cyntaf o flaen y pencampwr byd Hilary Bond yn y Gystadleuaeth Trin Gwlân Agored.

Yn y cyfamser, i fyny yn Sioe’r Royal Highland y penwythnos diwethaf (dydd Sul 21 Mehefin), daeth Gareth Owen yn gyntaf ac Elfed Jackson yn ail yn y gystadleuaeth cneifio â gwellau.

Mae Mr Bill Jones, Rheolwr Tîm Cneifio Cymru yn falch iawn o berfformiadau diweddar y tîm. “Byddwn yn hoffi llongyfarch Tîm Cneifio a Thrin Gwlân Cymru a’r holl gystadleuwyr o Gymru sy’n gwneud mor dda ar hyn o bryd yn y cystadlaethau rhyngwladol.

“Byddwn hefyd yn hoffi diolch i’n noddwr newydd, Mid Wales Egg Packing, wrth inni edrych ymlaen yn awr at y cystadlaethau sydd ar ddod yr haf yma, yn arbennig y rheini sy’n cael eu cynnal yn ystod Sioe Frenhinol Cymru ar 20-23 Gorffennaf, yn cynnwys y Bencampwriaeth Trin Gwlân Chwe Gwlad gyntaf. Gadewch inni obeithio ein bod yn dal i weld ein cneifwyr yn ennill cystadlaethau ar eu tomen eu hunain.”

Mae Mid Wales Egg Packing yn gwmni cynhyrchu wyau maes sy’n dod yn ei flaen yn dda ac sy’n cyflenwi porthiant, cywennod a chymorth. Meddai’r Rheolwr-Gyfarwyddwr, Roger Lewis “Rydym wrth ein bodd o fod yn noddwr penodedig cyntaf Tîm Cneifio a Thrin Gwlân Cymru ac edrychwn ymlaen at floeddio’n cymeradwyaeth i’n holl gystadleuwyr yn y gornestau prawf lawer sy’n cael eu cynnal gydol y tymor”.