Her y Prif Weithredwr – Gwent 2015

12 Mai 2015

Gan gadw’u haddewid i gymryd rhan, i wneud eu rhan ac i ddiolch i’r siroedd nawdd am eu holl waith caled a’u hymdrechion codi arian, mae Steve Hughson ac Aled Jones yn ymgymryd unwaith eto â ‘Her y Prif Weithredwr’.

Eleni mae’r her wedi’i gosod gan Went, sir nawdd Sioe Frenhinol Cymru 2015 ac mae’r pâr yn paratoi i gamu i fyny tuag at y nod tra byddant yn cael eu noddi i helpu i roi hwb i ymdrechion codi arian y sir.

Mae diwrnod arferol i’r Prif Weithredwr a’r Prif Weithredwr Cynorthwyol yma yn y Gymdeithas yn cynnwys fel arfer gyfarfodydd di-rif, llu o alwadau ffôn a dilyw o ebyst. Ond ar ddydd Sadwrn 23 Mai, byddant yn cyfnewid eu hesgidiau cryfion am bâr o esgidiau ymarfer ac yn ei chychwyn hi ar werth diwrnod o weithgareddau caled a beichus.

Yn dechrau am 8 y bore, bydd yr her fawr yn cynnwys:

taith 2 awr mewn canŵ dau ddyn i lawr Afon Gwy
reid beic awr o hyd i Gastell Cas-gwent
her annisgwyl (yn cynnwys mur ddringo’r fyddin… hisht, peidiwch â dweud wrthyn nhw)
reid beic tandem gydag aelodau eraill o bwyllgor trefnu Gwent
gornest golff
ac yn olaf drosodd i’r Celtic Manor am her yng nghopaon y coed ar weiren wib sy’n terfynu gyda ‘Power Fan Descender’ cwymp rhydd.

Ond nid dyna’r cyfan. Mae’r gyfres o weithgareddau’n dechrau mewn gwirionedd yng Ngŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru y penwythsos hwn, ble bydd y ddau glew yn cymryd rhan yng Ngŵyl Rhedeg Gwlad newydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar ddydd Sul 17 Mai fel y cymal cyntaf o Her y Prif Weithredwr.

Steve Hughson, y Prif Weithredwr ac Aled Jones, y Prif Weithredwr Cynorthwyol wrthi’n ymarfer ar gyfer Her Prif Weithredwr Gwent 2015, a gynhelir ar ddydd Sadwrn 23 Mai 2015.

“Rydym bob amser yn cael ein gostwng a’n rhyfeddu gan waith caled ac ymdrechion anhygoel siroedd nawdd y Sioe Fawr bob blwyddyn. Nid yn unig y maen nhw’n hyrwyddo ac yn codi proffil y gymdeithas, ond maen nhw hefyd yn gweithio’n ddiflino yn codi arian sy’n mynd tuag at wella’r safle yma ar faes y sioe. Eleni mae Gwent yn codi arian i wella cyfleusterau’r ceffylau.” eglura’r Prif Weithredwr, Steve Hughson

“Trwy ymgymryd â’r her hon unwaith eto rydym yn gallu dweud diolch yn fawr iawn am ymdrechion codi arian y sir nawdd ac yn anelu at gyfrannu at eu cyfanswm trwy gael ein noddi i gwblhau’r heriau cynhyrfus hyn.” ychwanegodd y Prif Weithredwr Cynorthwyol, Aled Jones.

I noddi Steve ac Aled, tecstiwch RWAS52 £3 i 70070 i roi £3 neu ewch i www.justgiving.com/RWAS-CX-Challenge-Gwent2015