Cael y gallu yn yr Ŵyl Wanwyn

1 Mai 2015

Mae’r mis nesaf yn gweld Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru’n dychwelyd i faes y sioe yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt ar 16-17 Mai.

Gwreiddiau cadarn iawn yr ŵyl bob amser fu cadw tyddyn, garddio a byw’n gynaliadwy a thros y blynyddoedd mae hi wedi datblygu ac wedi cwmpasu amrywiaeth eang o weithgareddau ac atyniadau gyda rhywbeth i ddiddori pawb.

Ond nid yn unig y mae’r ŵyl yn ddiwrnod allan llawn mynd i’r teulu, mae hefyd yn cynnig cyfle i ymwelwyr ddysgu, adeiladu ar eu profiadau a chael cyngor gan yr arbenigwyr lawer sydd ar gael.

Yn y Ganolfan Tyddynwyr un pwrpas newydd, a leolir yn Neuadd Arddangos De Morgannwg, bydd y rhai a hoffai gadw tyddyn yn gallu ymweld â’r stondin ‘Dechrau Arni’, a noddir gan Agri Wales. Yma byddwch yn gallu gofyn am gyfarwyddyd, siarad ag arbenigwyr, casglu rhywfaint o daflenni a chael gwybod ble arall i ymweld ag ef o fewn yr ŵyl i wneud y gorau o’ch ymweliad a’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Yn ogystal bydd y Ganolfan Tyddynwyr yn cynnwys y Gornel Siaradwyr boblogaidd, a noddir gan Berkeleyparks, gyda sgyrsiau am ddim ar amryw o bynciau, yn cynnwys cadw gwenyn, caffis atgyweirio, dewis a chadw ieir, geifr pigmi, yswiriant tyddynwyr, a saethu, cadwraeth a rheoli plâu. Bydd Canllaw Ceidwad Gwartheg i Ddiogelu Iechyd, sy’n newydd gan Lywodraeth Cymru, yn cael ei lansio yma hefyd am 4pm ar y dydd Sadwrn.

Bydd Cornel y Siaradwyr yn y Ganolfan Tyddynwyr newydd yn cynnal sgyrsiau am ddim ar amryw o bynciau, yn cynnwys cadw gwenyn, cadw ieir, a rheoli plâu.

Bydd mynychwyr yr ŵyl sydd â syched am wybodaeth yn gallu manteisio hefyd ar y siopau siarad 10 munud, a gefnogir gan Ganolfan Organig Cymru, yn yr arddangosfa Byw’n Gynaliadwy gyda sgyrsiau tanio cyflym ar Dyfu bwyd mewn mannau cyhoeddus, toiledau Compost, Solar a’i ran mewn cymdeithas a Fforwm Grawn Cymru, ymhlith pynciau eraill.

Bydd cyfle hefyd i ymuno a manteisio ar Hawl i Holi Garddwyr yn y Neuadd Flodau. Bydd y sgyrsiau’n cynnwys Marchnata cynnyrch Cymreig heb archfarchnadoedd, tyfu blodau Cymreig ar gyfer blodeuwriaeth a throi cae yn ardd. Rydym yn freintiedig iawn hefyd o gael y Fonesig Margaret Anstee yn rhoi sgwrs ar ‘Gerddi Teithiwr Byd’. Bu’r Fonesig Margaret Anstee yn gwasanaethu yn y Cenhedloedd Unedig am dros bedwar degawd, gan godi i reng is-brif ysgrifennydd yn 1987, y wraig gyntaf i ddal swydd ar y lefel yma.

Bydd egin geidwaid moch yn cael eu tretio hefyd i gyfres o sgyrsiau ac arddangosiadau ar iechyd moch, AI, rheoli tir moch ac ychwanegu gwerth at borc trwy werthu’n uniongyrchol.

Os mai mewn defaid y mae’ch diddordeb yna paham na wnewch chi alw heibio i’r ardal ddefaid, ble dewch chi o hyd i Mr Tim Tyne yn gwneud gweithdai trin defaid trwy gydol y ddau ddiwrnod. Bydd Mr John Till a Mr Gareth Owen, gyda’u blynyddoedd o brofiad yn cneifio â gwellau yn cynnal amrywiol arddangosiadau hefyd a byddant yn fodlon iawn cynnig cyngor ar bob agwedd ar gneifio defaid. Fe allech hyd yn oed roi cynnig arni yn y dosbarth ‘rhoi cynnig arni’ i nofisiaid defaid newydd. Fe wnawn ni ddarparu’r defaid a chyngor gan arbenigwyr… fe allech chi gipio’r rhoséd yn hawdd!

Ynghyd â’r holl arddangosfeydd, stondinau rhyngweithiol ac arddangosiadau, yr Ŵyl Wanwyn ydy’r siop un stop yn wir ar gyfer pawb sydd â diddordeb mewn bywyd gwledig.

I gael amserlenni’r sgyrsiau a mwy o wybodaeth am yr Ŵyl Wanwyn, ewch i www.rwas.co.uk

Gellir prynu tocynnau ar gyfer yr ŵyl wrth y giât neu ymlaen llaw trwy ffonio 01982 553683.